• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TAŞERONLAŞTIRMA PROTESTO EDİLDİ

Petrol-İş üyesi TPAO işçileri ve taşeron işçiler iki saat iş bıraktı

Urfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Doğu Beşikli Petrol üretim sahasının ‘hizmet satın alımı’ adı altında taşeron firmaya devredilmesi üzerine, Adıyaman şubemizde örgütlü TPAO işçileri  Karakuş Üretim Kampında taşeron işçilerle birlikte iş bıraktı.  17 Eylül'de saat 08.00’de iş başı yapmayarak kamp önünde toplanan işçiler, burada çalıştırılan taşeron işçilerle beraber oturma eylemi gerçekleştirdi.

20.09.2012

Oturma eylemi sırasında işçilere seslenen sendikamız Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Eroğlu, 2005 yılından beri yaklaşık 8-10 üretim sahasının taşeron firmalara devredildiğini söyledi. Hükümetin kamu kurumlarını özelleştirme uygulamalarının bir parçası olarak, TPAO’ya bağlı faaliyet gösteren üretim sahalarını parça parça taşeron firmalara peşkeş çekerek onlara kâr alanları yarattığını belirten Eroğlu, TPAO Adıyaman Bölge yöneticileri ile yaptıkları görüşmelere ve tüm çabalarına rağmen, Doğu Beşikli üretim sahasının, kadrolu işçiler çalışıyorken, yasa dışı olarak taşerona devredildiğini söyledi.

Üretimden gelen gücümüzü kullanacağız

İşverenlerin TPAO’daki personel yetersizliğini gerekçe gösterdiğini belirterek, hiçbir gerekçenin kendi işlettikleri sahaların taşerona verilmesini haklı çıkaramayacağını ifade eden Eroğlu, TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğünün yaklaşık 400 personel ihtiyacı olmasına rağmen son 4 yıl içinde sadece 70-80 işçinin işe alındığını, işverenin bu açığı üretim sahalarını taşerona devrederek çözmeye çalıştığını söyledi. Eroğlu, toplusözleşmede de varolan iç transfer yoluyla bu problemin çözülebileceğini söylemelerine rağmen, Doğu Beşikli üretim sahasının taşerona verildiğini belirtti. Bu durumu kabul etmeyeceklerini, sendika olarak üyeleriyle yaptıkları toplantı ve görüşmeler sonucunda bir dizi eylem kararı aldıklarını ve işveren geri adım atana kadar eylem kararlarını uygulayacaklarını söyleyen Eroğlu, “Üretimden gelen gücümüzü kullanacağız” şeklinde konuştu.

Sendikamız üyesi TPAO işçileri aldıkları eylem kararları kapsamında, ilk olarak Karakuş üretim sahasında 2 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. 18 Eylül'de de TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapıldı.

Adıyaman Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dönmez de sahalarında taşeron işçi sayısının kadrolu işçi sayısını aştığını belirterek, taşeronlaşmaya karşı sendikaların ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Petrol İş’in güçlü ve mücadele deneyimleri olan bir sendika olduğunu söyleyen Dönmez, işverenlerin sendikalarının gücünü denemeye kalkmamaları gerektiğini, eylemlerinin artarak devam edeceğini söyledi.

TPAO Üretim Müdürlüğü İşyeri Baştemsilcisi Mustafa Korkmaz, son yıllarda TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğüne bağlı üretim sahalarında taşeronlaşmanın had safhaya ulaştığını söyledi. Taşeron işçileri sendikalı yapma girişimlerinin işverenlerin baskıları sonucu gerçekleşemediğini, üretim müdürlüne bağlı sahalarda yaklaşık 189 kadrolu işçi çalışmasına rağmen, 205 taşeron işçi çalıştırıldığını ifade eden Korkmaz, “Bunun önüne geçmek ve taşeron işçileri sendikalarına üye yapmak için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

“Hükümet TPAO’yu topyekün özelleştirmek yerine, parça parça devrederek özelleştirme yolunu izlemektedir” diyen Adıyaman Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Orhan Maraş ise, “Taşeron işçi çalıştırma uygulamaları işçi sınıfı mücadelesinin en önemli baş belası haline gelmiştir. Bu uygulamaya karşı tüm sendikaların ve emekçilerin ortak hareket etmesi gerekir” dedi. Sahalarında çalıştırılan tüm taşeron işçileri sendikaya üye yapmak için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirten Maraş, “İşverenlerin tüm baskılarına göğüs gerecek güçteyiz. Karakuş üretim sahasında yaptığımız eylem ilk adımıdır. Bundan sonra tüm sahalarımızda 24 saat iş bırakma dahil tüm eylem kararlarımızı hayata geçireceğiz. İşverenler ve hükümet bu uygulamayı bir an önce durdurmalı ve gerekli yasal düzenlemeleri yapmalıdır” şeklinde konuştu.

 

 

 

Kaynak: Adıyaman Şube