• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol yasası faciaya dönüşmesin

TBMM'de ilgili komisyondan geçerek Genel Kurul'a gönderilen Türk Petrol Kanunu Tasarısı'nın önümüzdeki günlerde görüşülmesi bekleniyor. Yasaya ilişkin endişelerini dile getiren ilgili kurumular, kaynakların peşkeş çekilmesi, çevre felaketi ve iş cinayetleri gibi konularda uyarıyor.

Sedat YILMAZ / ÖZGÜR GÜNDEM
29.04.2013

Hükümet tarafından değiştirilen 6326 sayılı mevcut Petrol Kanunu, Türk Petrol Kanunu Tasarısı olarak Genel Kurul’a gönderildi. Önümüzdeki günlerde görüşülmesi beklenen tasarıya ilişkin ekonomi muhabirlerini bilgilendiren Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, TMMOB’a bağlı Petrol Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Kul, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Dündar Çağlan ve Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Şevket Demirbaş ile Türkiye Petrol Jeologları Derneği Başkanı İsmail Bahtiyar, endişelerini dile getirdi. Tasarının mevcut haliyle yasalaşması durumuda, devlet petrol arama ve üretim faaliyetlerinden çekilecek, petrol sektörü tümüyle yerli- yabancı sermayeye ve piyasanın insafına terk edilecek. Hükümetin ilgili meslek örgütlerinden görüş almadan hazırladığı tasarıyla, TPAO’nun özelleştirilmesinin önü açılacak. İlgili kurumlar, hükümeti tasarıdan vazgeçmeye ve taleplerini dikkate almaya çağırıyor.

Eylem hazırlığı

Peşkeş olarak değerlendirilen Yasa Tasarı’sına karşı toplumsal mücadele ve duyarlılık çağrısı yapan uzman örgütler, bir yandan da eylem hazırlığı yapıyor. Petrol- İş Sendikası 6 Mayıs Pazartesi günü Ankara’da stant açarak işe başlayacak. Meclis önünde kitlesel eylemler, işyerlerinde bilgilendirme toplantıları, iş başı yapmama ve iş yavaşlatma gibi eylemler planlayan sendika, tasarının gidişatına bağlı eylem dozajını artırmayı düşünüyor.

Tasarının muhtemel sonuçları:

• Ülke çokuluslu şirketlerin arka bahçesi olacak
• TPAO’nun özelleştirilmesinin önü açılacak
• Ruhsat almada teknik yeterlilik ortadan kalkacak
• Orman ve milli parklarda dahi petrol aranacak
• Şirketlerin ödediği vergi oranı yüzde 55’ten yüzde 40’a indirilecek
• Sektörde tekel oluşturulacak
• Sektörde iş deneyimi azalacak
• Yerli personel çalıştırma şartı kalkacak

Talepler

Tasarının yasallaşması halinde çevre felaketine ve iş kazalarının artmasına neden olacağını not eden ilgili kurumlar, bazı taleplerini ise şöyle sıraladı:

• Petrol aramaları için daha fazla kuyu açılmalı
• Milli menfaatler korunsun
• Ham maddelerin aranması TPAO’ya bırakılsın
• Üretim, taşıma, rafinaj ve dağıtımını TPAO yapsın
• Sektörde iş deneyimi korunmalı
• Ormanlık alanda petrol araması yapılmasın
• İstihdamda çoğunluk yerli işçide olsun
• Ücret ve denetim koşulları iyileştirilsin

-------------------------------------

‘Ruhsat’ borsayı kazıyor

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün son zamanlarda sık sık bazı şirketlere petrol arama ruhsatı vermesini de değerlendiren meslek örgütleri, bu şirketlerin toprağı kazımak yerine borsada vurgun yaptıklarına dikkat çekti. Petrol arama ruhsatı alan birçok şirketin aynı gün borsada işlem gören hisselerinin tavan yaptığını vurgulayan uzmanlar, ruhsat almanın arkasında yatan bir diğer nedenin de borsadaki vurgunun olduğunun altını çizdi. İsim verilmeden gıda sektöründe olan bazı sermayedarların, son zamanlarda petrol arama ruhsatı alarak borsada hisse değerlerini yükselterek çok yüklü miktarda paralar kazandığı belirtiliyor.

 

 

GENEL BAŞKANIMIZIN 70.YIL MESAJI

Yıllar içerisinde emek mücadelesinin en köklü ve en güçlü sendikalarından biri haline gelen Petrol-İş, 70 yaşını kutluyor... Genel Başkanımız Süleyman Akyüz sendikamızın 70. kuruluş yılı sebebiyle bir mesaj yayınladı. Genel Başkanımızın mesajına aşağıda bulunan linkten ulaşabilirsiniz. [video:https://youtu.be/7kQu_PWOraA] ...
devamı