• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

PMR KAUÇUK'ta 10 Üyemiz İşten Çıkarıldı

PMR KAUÇUK'ta İŞTEN ATILAN İŞÇİLER İÇİN EYLEM

İstanbul Tuzla Organize Deri Organize Yan Sanayii’de PMR Kauçuk işçileri sendikaya üye olma haklarını kullandıkları için işten atıldı. Sendikamızın İstanbul 2 No’lu Şubesi'nde örgütlenen işçiler toplam 10 işçinin işten atılmasıyla 3 Nisan Çarşamba günü itibariyle direnişe başladılar.

Basın Servisi
05.04.2013

İstanbul Tuzla Organize Deri Organize Yan Sanayii’de PMR Kauçuk işçileri sendikaya üye olma haklarını kullandıkları için işten atıldı. Sendikamızın İstanbul 2 No’lu Şubesin’de örgütlenen işçiler toplam 10 işçinin işten atılmasıyla 3 Nisan Çarşamba günü itibariyle direnişe başladılar. 

Petrol-İş Sendikasına üye oldukları için işten atıldıklarını söyleyen işçiler tek suçlarının sendikaya üye olmak olduğunu belirttiler. Çalışma koşullarının çok ağır, ücretlerin çok düşük olduğu fabrikada yasal haklarını kullanarak sendikaya üye olduklarını, bunun üzerine işverenin telefonla işlerine son verdiğini dile getiren İşçiler, "insanca çalışmak için haklarımızın güvenceye alınması için sendikaya üye olduk. Patron bizi sendikaya üye olduğumuz için işten çıkardığını söyledi. İçeride çalışan işçi arkadaşlarımız direnişimize sahip çıkıyorlar. Ne olursa olsun sendikalı olarak işe döneceğiz" dediler. 

Saat 16.00 vardiyasına girecek olan işçiler kapı önünde bekleyen arkadaşlarını yalnız bırakmadılar. 

Genel Mali Sekreterimiz İbrahim Doğangül Fabrika önündeki işçilere hitaben bir konuşma yaptı ve bu işin peşini bırakmayacaklarını, sendikaya üye olmanın bir hak olduğunu, bunu engellemenin suç olduğunu, dolayısıyla işverenin suç işlediğini söyledi. İşvereni yaptığı yanlıştan dönmeye davet etti. Doğangül "İşten attığınız işçilerin hiçbir suçları yok! Şu anda fabrikada çalışan tüm işçilere sesleniyoruz: Sendikaya üye olan ve bu yüzden işten atılan işçiler suç işlememiş, yasal haklarını kullanmışlardır. Biz Petrol-İş Sendikası olarak bütün işçilerin haklarını aramaya devam edeceğiz" dedi.    

PMR Kauçuk işçileri Doğangül'ün konuşmalarını "işçiyiz haklıyız haksızlığa karşıyız",  "işçilerin birliği semayeyi yenecek", "atılan işçiler geri alınsın", "sendika hakkımız söke söke alırız", "susma sustukça sıra sana gelecek" sloganları ve alkışlarıyla destekledi.

Genel Mali Sekreterimiz İbrahim Doğangül'ün ardından, İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Niyazi Recepkethüda  yaptığı konuşmasında "77 kişinin çalıştığı bu işyerinin % 80'ini örgütledik.  Yetki tespitini Bakanlığa da gönderdik, bugün-yarın olumlu bir cevap da gelecek. Bir haftada örgütlendiğimiz işyerinde 10 arkadaşımızı sendikalı olduğundan işten çıkardılar. Bunun üzerine eylem başlattık. Bu eylemin sonuna kadar gideceğiz, ne gerekiyorsa sendikamızla, merkez yöneticilerimizle, şube yönetimimizle birlikte yapacağız" dedi.

Kaynak: Basın Servisi