• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU

POLİYA POLYESTER'DEN İŞTEN ÇIKARTILAN ÜYELERİMİZ İÇİN YAPILACAK KİTLESEL BASIN AÇIKLAMASINA DAVET

30 Ocak Salı günü Poliya işyerinde, işverenin sendikasızlaştırma ve işten atma yönelimlerine karşı bir basın açıklaması yapılacaktır.

29.01.2018

Poliya Polyester, Çerkezköy'de Kapaklı'da üretim tesisleri bulunan, merkezi Firüzköy olan bir kimya fabrikasıdır. Şirketin bütün ürünleri yoğun kimyasallar kullanılarak imal edilmektedir.

Poliya Polyester işverenini Türkiye Cumhuriyeti yasalarını ve Anayasası'nı ihlal etmemesi konusunda uyarıyoruz

107 sigortalı çalışanı bulunan bu işletmedeki işçiler, yoğunlukla Kasım- Aralık 2017 tarihinden itibaren sendikalı olmaya karar verdiler ve 57 kişiyle birlikte Petrol-İş üyesi oldular. (Yasa, 54 kişinin üyeliğini çoğunluk için yeterli bulmaktadır.)

Çoğunluk tespiti için 04/12/2017 tarihinde ÇSGB'ye başvuruldu. ÇSGB 11/12/2017 tarihinde yazdığı yazı ile 107 çalışanlı işyerinin 56 çalışanının sendikamıza üye olduğunu doğrulamıştır.

Yetkinin Petrol-İş'e geçmesi ve işyerinde bundan sonra kuralsızlığın ve keyfiliğin ortadan kalkacağının anlaşılması üzerine, işveren, kimisi işletmede 8 yıldır çalışan deneyimli işçileri, özellikle sendika üyesi olanları, işten atmaya başladı.

Bir yandan işçileri işten atarken, diğer yandan yasalardaki boşluklardan yararlanan işveren, sırf süreci uzatmak, sendikanın yetkisini geciktirmek, işçilerin topluca temsil edilmelerini engellemek için yetki başvurusuna itiraz etti. Bu itirazın, süreci biraz daha geciktirmek haricinde hiçbir anlamı olmadığını işveren vekilleri de biliyor, işçiler de biliyor.

29 Ocak 2018 itibariyle, işverenin haksız, hukuksuz ve etik dışı bir şekilde işten attığı üyelerimizin sayısı 9 oldu.

Tekrar ediyoruz, Poliya Polyester işvereni, Türkiye Cumhuriyeti yasalarını ve Anayasası'nı ihlal etmektedir. Petrol-İş'in ve üyelerinin amacı, işyerinde iş barışını korumaktır. Ancak, eğer işveren bu haksız, hukuksuz ve yasa tanımaz tutumunu devam ettirirse, bizim önümüzde bu durumun gereği neyse yapmak dışında bir seçenek kalmaz.

İşverenin tutumunu protesto etmek, barışçıl bir uyarıda bulunmak ve hem iyi niyetimizi hem de kararlılığımızı göstermek üzere, emek dostlarını, sendikaları, işçileri aşağıdaki adrese bekliyoruz.

Basın Açıklaması için
YER:     Poliya Merkez Ofisi
Firüzköy Bulv. No:46, Avcılar İstanbul
   
TARİH:   30 OCAK 2018, SALI
SAAT:    15.00