• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Prof. Dr. İzge Günal yalnız değildir

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzge Günal’a, Genel-İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şubede örgütlendikleri için işten çıkarılan DEÜ’ye bağlı Güzel İzmir Şirketi’nin 213 işçisinin işe iadesi için çaba gösterirken, Rektör Emin Alıcı tarafından soruşturma açılmış ve Yönetmeliğin 9/d, 13 ve 15. Maddeleri uyarınca “Görevden el çekmiş sayma” cezası verilmiştir.
04.10.2006

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzge GÜNAL’a, Genel-İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şubede örgütlendikleri için işten çıkarılan DEÜ’ye bağlı Güzel İzmir Şirketi’nin 213 işçisinin işe iadesi için çaba gösterirken, Rektör Emin ALICI tarafından soruşturma açılmış ve Yönetmeliğin 9/d, 13 ve 15. Maddeleri uyarınca “Görevden el çekmiş sayma” cezası verilmiştir.

Hastanede çalışan işçiler için toplanan 4 bin imzayı Rektör Emin ALICI’ya vermek için randevu alamayan Prof. Dr. İzge GÜNAL, muayene ücreti ödeyerek Rektör’le görüşmüş bu durum Üniversite Yönetimi tarafından “Amirini Küçük Düşürme” olarak değerlendirilmiştir.Her Eğitim ve Bilim Emekçisinin olması gerektiği gibi taraf olan, Prof. Dr. İzge GÜNAL’ın, bu davranışı biz sınıf dostları tarafından sevgi, saygı ve ibretle karşılanmıştır.

Rektör Emin ALICI ve DEÜ yönetiminin Prof. Dr. İzge GÜNAL’a reva gördüğü bu ceza aynı zamanda bir anlayışın da temsilidir.Bu anlayış, siyaset ile sermaye etkisinde olan, Parasız, Bilimsel, Demokratik ve Özgür bir Üniversite yaratmak istemeyen, düşünce özgürlüğünü savunmayan, kamusal alanı yok ederek, Sosyal Devleti tasfiye etmeyi hedefleyen, Özelleştirme yanlısı, Emek ve Emekçi karşıtı bir tutumun temsili ve yansımasıdır.

Küreselleşen vahşi kapitalizm koşullarında emekçilerle gerek fikir ve üretkenlik gerekse fiziksel olarak dayanışma içerisinde olan Eğitim ve Bilim emekçilerinin bu tür saldırılarla etkisizleştirilmesi emek hareketine karşı girişilen tasfiye politikalarının bir parçasıdır. 12 Eylül Hukuku ile Bilimsel ve Demokratik eğitimden uzaklaştırılan Üniversitelerimiz Bilim’e ve Emeğe değil ne yazık ki Sermayeye hizmet eder hale getirilmiştir.Buna direnen Prof. Dr. İzge GÜNAL, Üniversiteden uzaklaştırılarak yıldırılmak ve kendisi ile birlikte emek dostu öğretim üyelerine ve akademisyenlere “Göz Dağı” verilmek istenmektedir.Biz Ankara Sendika Şubeleri Platformu olarak, Prof. Dr. İzge GÜNAL’a, yapılan bu saldırıyı kınıyor, Sayın GÜNAL’ın bu saldırıyı hak etmediğini, emekten ve emekçiden yana tutumundan dolayı Üniversiteden uzaklaştırılmasının bu kadar kolay olmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Sayın GÜNAL, görevine başlayana kadar Platform bileşenleri olarak bölgemizde gerçekleştirilecek her türlü eyleme ve etkinliği katkı koyacağımızı ayrıca yine Platform olarak İzmir’deki Sınıf dostlarımızla eylem ve etkinliklerimizi ortaklaştıracağımızı kamuoyuna beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Ankara Sendika Şubeleri Platformu Yürütme Kurulu