• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Prof. Dr. Tülay Arın'ı kaybettik

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü emekli öğretim üyesi, değerli bilim insanı Prof. Dr. Tülay Arın'ı 30 Ağustos Pazar günü kaybettik.

30.08.2009

Petrol-İş Sendikası olarak Arın'ı vakitsiz kaybetmenin acı ve üzüntüsünü taşıyor, yakınlarına ve bilim dünyasına başsağlığı diliyoruz. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde tamamlayan Tülay Arın, doktorasını George Washington Üniversitesi'nden aldı. 1977'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayan Arın, George Washington Üniversitesi, ODTÜ, Ankara Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi'nde de dersler vermişti. İktisadi krizler, mali krizler, mali politikalar, sosyal ve iktisadi eşitsizlik, sosyal güvenlik ve refah devleti, feminist iktisat, gelir dağılımı gibi konularda çok sayıda makalesi ve çalışması olan Prof. Dr. Tülay Arın, Öğretim Elemanları Sendikası'nın kurucuları arasında yer almıştı. Arın, sendikamız yayınlarına ve Petrol-İş Yıllıkları'na da katkılarda bulunmuştu. Sendikamız Petrol-İş ve üyeleri, değerli hocamız Tülay Arın'ı ve sendikal mücadeleye akademik çalışmalarıyla koyduğu katkıları unutmayacaktır.

Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu adına Mustafa Öztaşkın