• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Retunsee Petrol Rafinerileri Sekretaryası Toplandı!

Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Ağı Retunsee Petrol Rafinerileri Sekretaryası üçüncü toplantısı 1 Ekim 2019 tarihinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapıldı.

02.10.2019

Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Ağı Retunsee Petrol Rafinerileri Sekretaryası üçüncü toplantısı 1 Ekim 2019 tarihinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapıldı. Toplantıya Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Romanya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan petrol ve gaz sendikalrından temsilciler katıldı. Toplantıya ayrıca Yunanistan Petrol ve Gaz Sendikasının misafiri olan Mısır Sendikalar Federasyonu temsilcileri de misafir olarak katıldı.

Toplantıya uluslararası konukların yanı sıra Yunanistan Metal İşçileri Federayonu, Loutraki Bölgesi Sendikalar Birliği, Korint Bölgesi Sendikalar Birliği ve Kiato Bölgesi Sendikalar Birliği temsilcileri de katıldı.

Yaşasın Yunanistan işçilerinin hak mücadelesi!

Yunanistan katılımcıları uluslararası katılımcılarla birlikte toplantı başında yaptıkları konuşmalarda bugün (2 Ekim 2019) Yunanistan genelinde yapılmakta olan genel grevi de selamladılar. Yunanistan’da 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan parlamento seçimlerini sermaye yanlısı ve neoliberal politikları savunan Yeni Demokrasi Partisi kazanmıştı. Sonrasında hükümeti kuran Yeni Demokrasi Partisi işçi haklarını budayan bir kalkınma planı yasa tasarısını geçenlerde Meclise sunmuştu. Bugün Yunanistan Genel İşçi Konfederasyonu (GSEE) ve Yunanistan Kamu Emekçileri Konfederasyonu (ADEDY) greve gidiyorlar, hayatı durduruyorlar.

Yirmi rafineri temsilcisinin bir araya gelmesi önemi bir birlik oluşturuyor!

Genel grevin selamlanmasından sonra Retunsee Petrol Rafineri Sekretaryası kordinatörleri Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz ve Romanya Petrokimya Sendikası Başkanı Petre Tancau toplantının hedeflerine dair birer konuşma yaptılar.

Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz konuşmasında Romanya Petrokimya İşçileri Sendikası ile  birlikte yürütülen bu çalışmanın devam edeceğini vurguladı. Akyüz konuşmasının devamında: “Retunsee Rafineri Sekretrayasının kurulduğu bölgede, Balkanlar’da, önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirterek: “Dünyanın hiçbir bölgesinde yaklaşık 20 petrol rafinerisinin temsilcilerini bir araya getirip rafinerilerdeki koşulları değerlendiren bir birlik yoktur” dedi. Akyüz, bu birliğin büyüyerek devam edeceğini vurguladı.

Sonrasında ise katılımcı sendika temsilcileri rafineri raporlarını sundular. Rafineri Sekretaryasında bu yıl rafinerilerdeki çalışma izinlerinden, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine; iş sağlığı ve güvenliği komitelerinin sendikayla ilgili konuda bilgi aktarımından rafinerilerde temel güvenlik kurallarının uygulanmasına; rafinerilerdeki çalışanların statüsünden emeklilik yaşı ve çalışma sürelerine; rafinerilerde kişisel koruyucu donanımların kullanılmasından iş izin formlarına çeşitli konular sunuldu ve tartışıldı.

Rafinerilerde iş sağlığı ve güvenliği Petrol-İş’in önceliğidir!

Petrol-İş Sendikasının ilgili konudaki sunumunu Petrol-İş Genel Sekreteri Salih Akduman yaptı. Akduman, konuşmasında rafinerilerdeki çalışma izinleri çeşitlerinden Modil-1 (rafinerilerde çalışma sistemi) ve Modil-2 (ilk yardım ve yangın söndürme) olarak da adlandırılan eğitim süreçlerine değindi. Rafinerilerde iş sağlığı ve güvenliğinin önemini vurgulayan Akduman, rafineri işçilerinin her birinin uzmanlaşma gerektiren işler yaptığının altını çizdi.

Toplantı daha sonra yapılan ve gelecek dönem yapılacak çalışmaların çerçevesini çizen kapanış konuşmaları ile sona erdi.