• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sakarya ÇEKO Öğrencilerinden Genel Başkanımız’a Ziyaret

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencileri,  Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar'ı 8 Mart Cuma günü genel merkezimizde ziyaret etti.

11.03.2019

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğrencilerinden oluşan bir grup 8 Mart Cuma günü sendikamızın genel merkezine gelerek Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar’ı ziyaret ettiler.

Yaşar;  Petrol-İş Sendikası'nın tarihi, toplu iş sözleşmesi uygulamaları, sendikal yaşam ve sendikalı olmanın çalışanlara getirdiği avantajlar gibi konularda, ziyaretine gelen öğrencilere bilgi ve deneyimlerini aktardı.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULUMUZDAN AÇIKLAMA!

Kamuoyuna, Ülke ekonomisi ve sanayisi için atfettiği  büyüklük ve anlamı yanı sıra Tüpraş'ı, bugünlere getiren endüstriyel ilişkiler özel örnekliğinin,  bir paydası ve parçası olarak gurur duyduğumuzu, her zaman açıkça ifade etmekteyiz. Bugüne kadar 11 toplu iş sözleşmesi müzakeresi yapılmış ve bunlardan  8 oturumda her hangi bir maddede mutabakat sağlanmamış olmasına rağmen,   Petrol-İş Sendikası 70 yıla yaklaşan mücadele geleneği ve endüstriyel ilişkilerdeki düzenley...
devamı