• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sakarya ÇEKO Öğrencilerinden Genel Başkanımız’a Ziyaret

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencileri,  Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar'ı 8 Mart Cuma günü genel merkezimizde ziyaret etti.

11.03.2019

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğrencilerinden oluşan bir grup 8 Mart Cuma günü sendikamızın genel merkezine gelerek Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar’ı ziyaret ettiler.

Yaşar;  Petrol-İş Sendikası'nın tarihi, toplu iş sözleşmesi uygulamaları, sendikal yaşam ve sendikalı olmanın çalışanlara getirdiği avantajlar gibi konularda, ziyaretine gelen öğrencilere bilgi ve deneyimlerini aktardı.