• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sandoz İşçileri sorunlarını tartıştı

Basın Servisi
15.11.2012

İstanbul 1 No'lu Şubemiz'de örgütlü Sandoz 2 ve Sandoz 1 işçileri 10 Kasım 2012 Cumartesi günü sendikamız genel merkezi konferans salonunda toplandılar.

Şube Başkanımız Reşat Tüysüz, Şube Başkan Yardımcısı Nihat Can ve Sandoz'da çalışan 90 üyemizin katıldığı toplantıda işyerinde yaşanan sorunlar ve Meclisten geçen Sendikalar Kanunu  değerlendirildi.

Yeni yasanın olumsuzluklarını sınıf açısından risklerini tartışan üyelerimiz,  yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun desteklenmesini kararlaştırdı.

İşyeri komiteleri kuruluyor
Bu yıl yapılacak toplu sözleşmeler  konusu da toplantının gündem maddelerinden biriydi. Bu konuda üyelerin görüş ve önerileri alındı. İşyeri komitesi oluşturulmasına TİS sürecinin bu komitelerde tartışılmasına da karar verildi. 

Toplantı sonrasında Sandoz İlaç İşçileri, işçi konfederasyonlarının, sınıfına yönelik saldırılara karşı birlikte hareket ederek, emekçi haklarının gasp edilmesine karşı bütünlüklü bir mücadele verilmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Kaynak: İstanbul 1 Nolu Şube