• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Medyada Türk-İş Genel Kurulu

Sendikalarda delegeler ve demokrasi

Seçimlerde genel kural, gizli oy, açık sayımdır. Ancak seçimler sırasında sandıklar öyle düzenlenir ki, deneyimli bir sendikacı hangi sendikanın delegelerinin nereye oy verdiğini hemen saptayabilir.
YILDIRIM KOÇ/AYDINLIK
10.12.2011

Sendikaların ve konfederasyonların genel kurullarında yapılan seçimler gerçekten demokratik midir; delegeler özgür iradelerini sandığa yansıtabilirler mi?

Bazı gözlemleri ve bilgileri aktarayım. Siz karar verin.

Seçimlerde genel kural, gizli oy, açık sayımdır. Ancak seçimler sırasında sandıklar öyle düzenlenir ki, deneyimli bir sendikacı hangi sendikanın delegelerinin nereye oy verdiğini hemen saptayabilir. Seçimlerde tek sandık yerine (oy verme işlemini kolaylaştıracağı gibi bir gerekçeyle) çok sayıda sandığın kullanılmasının amacı da budur. Bazı sendikaların delegelerinin hangi tarafa blok olarak oy vereceği bilinir. Bu sendikalarla delegesinden kuşku duyulan sendikalar bir sandıkta birleştirilir. Böylece söz verip de oy vermeyenler belirlenir.

Bir sendikanın delegelerinin söz verdikleri biçimde oy kullanıp kullanmayacağını denetlemenin yollarından biri renkli kalem veya farklı kalınlıkta yazan kalem kullanmaktır. Oy pusulası üzerinde bir işaretin olması o oyun iptalini getirir. Ancak renkli bir kalemle veya farklı kalınlıkta bir kalemle oy pusulasının işaretlenmesi konusunda bir kısıtlama yoktur. Kuşku duyulan sendikanın delegelerine diğerlerinden farklı bir kalem verilir ve oy pusulalarını o kalemle işaretlemeleri istenir. Oylar sayılırken de durum ortaya çıkar.

devamı için: