• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

'Sendikalı Ol' kampanyasında ikinci aşama

13 Şubat tarihinden itibaren kampanya çalışmalarının ikinci aşaması Bursa ve Gebze'de, TV filmleri, radyo spotları, yerel gazete ilanları ve açık hava duyurularıyla hız kazanıyor. Bu etap da Şubat ayının sonuna kadar sürecek. Kampanya aynı zamanda 5 Şubat tarihinde de İzmir Kemalpaşa'da başlatıldı.

13.02.2010

13 Şubat tarihinden itibaren kampanya çalışmalarının ikinci aşaması Bursa ve Gebze'de, TV filmleri, radyo spotları, yerel gazete ilanları ve açık hava duyurularıyla hız kazanıyor. Bu etap da Şubat ayının sonuna kadar sürecek. Kampanya aynı zamanda 5 Şubat tarihinde de İzmir Kemalpaşa'da başlatıldı.

Halil Ergün ve Meral Okay'ın da yer aldığı TV filmleri, radyo spotları, yerel gazete ilanları ve açık hava duyurularıyla işçileri sendikalı olmaya çağıran “Sendikalı Ol” kampanyasında ilk adım geçen yıl, Haziran ayında pilot bölge seçilen Düzce'de atıldı.

Bu yılın 16 Ocak tarihinde Bursa ve Gebze'de eş zamanlı olarak “Sendikalı Ol” kampanyası başlatıldı. Bursa ve Gebze'nin hemen tüm yerel gazetelerinde yer alan ilanlar, kentin tüm görünür noktalarındaki billboardlarda, trenlerde, duraklarda asılı afişler, radyo spotları ve yerel televizyonlarda sunulan tanıtım-çağrı filmleriyle işçiler anayasal bir hak olan sendikalı olma özgürlüğünü kullanmaya çağrılıyor.

Kampanya materyallerinde hem katkı veren sanatçılar, hem de iş giysileri içinde gülümseyen Petrol-İş üyeleri; işçileri bölge, cinsiyet, yaş, siyasi görüş gibi ayrımları aşarak “sendikalılık kimliği”nde buluşmaya davet ediyor. Sendika gücündür, hakkındır, gelecektir, dayanışmadır gibi vurgular yapılıyor. Kampanya boyunca yaygın olarak dağıtılacak broşürlerde ve kampanya için oluşturulan www.sendikaliol.org web sitesinde yer alan metinlerde ise, sendikalı olmanın anlamı, işlevi ve önemine dair bilgiler, anlaşılır bir dille sunuluyor.

Yine bu yılın 5 Şubat tarihinde İzmir Kemalpaşa'daki billboardlara yer alan afişler ve tanıtım standı açılışıyla İzmir'in sanayi bölgelerinden biri olan bu ilçemizde de kampanya başlatıldı.  “Sendikalı Ol” kampanyası kapsamında bastırılan el kitapçıkları, broşür ve bildiriler halka dağıtıldı.

13 Şubat tarihinden itibaren kampanya çalışmalarının ikinci etabı Bursa ve Gebze'de, TV filmleri, radyo spotları, yerel gazete ilanları ve açık hava duyurularıyla yeniden hız kazanıyor.  Bu çalışma da Şubat ayının sonuna kadar sürecek.

Petrol-İş, temel bir insan hakkı olan sendikal örgütlenme hakkının tüm emekçilerce kolaylıkla, meşru biçimde ve engelsizce kullanılabilmesi, sendikasız işçi kalmaması için çalışmaya devam edecek.