• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu’ndan Açıklama

14.02.2024

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024 tarihinde yerli ortaklı, Kanadalı Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde büyük bir heyelan meydana gelmiştir. Dünden beri sürdürülen çalışmalar neticesinde 9 işçi kardeşimizin toprak altında kaldığı ve kendilerine henüz ulaşılamadığı açıklanmıştır. 
Aynı maden sahası içerisinde 2022 yılında da siyanür sızıntısı meydana gelmiş, bugün yaşadığımız felaket de o günden bugüne hiçbir ders alınmadığını ortaya koymuştur. İnsan hayatını, emeği, doğayı, kamusal çıkarları korumak yerine yine sermayenin kârı ön planda tutulmuştur.  Dün toprak kaymasının meydana geldiği alanda yapılan siyanür uygulaması göz önünde bulundurulduğunda, çevresel bakımdan da büyük bir facianın yaşandığı anlaşılmaktadır. 
Bu tür faciaların yaşanmamasının yolu işçi hayatını ön planda tutan bir çalışma rejimini inşa etmekten ve mühendislik biliminin gerekliliklerini terk etmemekten geçiyor.
İşçi sınıfının güvenli ve sağlıklı işyerlerinde, korkmadan çalışabilecekleri bir çalışma ortamı için mücadele vermeye devam edeceğiz.

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Süleyman Akyüz
Genel Başkan