• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sendikasız Kadınlar Kadınsız Sendikalar

04.02.2015

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV), Yrd. Doç. Dr. Betül Urhan'nın "Sendikasız Kadınlar Kadınsız Sendikalar" başlıklı araştırma kitabı için tanıtım toplantısı düzenledi.
Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nde dün düzenlenen toplantıya Betül Urhan'ın yanı sıra, kitabın yayın danışmanları Genel-Iş istanbul Konut işçileri Şube Başkanı Nebile Irmak, KADAV'dan Serap Güre Şenalp, Petrol-Iş Kadın Dergisi'nden Necla Akgökçe de katıldı. 'Rahatsız oldular' Serap Güre, Sendikalarda ve Meslek Odalarında Erkek Egemenliğine Karşı Kadın inisiyatifi olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.
Farklı ülkelerden sendika tüzüklerini incelediklerini belirten Güre, Türkiye'deki sendikalar, konfederasyonlar ve meslek odalarının temel metinlerine model oluşturması amacıyla 'Sendika Tüzük Değişikliği Önerisi' hazırladıklarını hatırlattı. Güre, yaptıkları bu çalışmaların sendikalarda rahatsızlık yarattığını da ifade etti.

'Sendikalar cinsiyetçi'
Araştırmayı yapan Betül Urhan, son yıllarda Türkiye'deki tartışmalarda kadın istihdamının öne çıktığına dikkat çekti. Hükümetin vasıfsız, düşük ücretli, güvencesiz iş modelleriyle kadın istihdamını artırmaya çalıştığını belirten Urhan, "Bu artış modeli Türkiye'deki işçilere biçilen bir model, yani bir nevi tüm işçiler ev kadınlaştırılacak. Bunun önüne geçilmesi bakımından kadın örgütlenmesi önemli" dedi.
Urhan, Türkiye'de kurum'olarak sendikanın cinsiyetçi olduğunu vurguladı. 'Bu çalışma önemli' Genel-Iş'ten Nebile Irmak, "Kadınlar kamusal alanda dünyada ve Türkiye'de korunaksız, ama sendikalarda da korunaksız" derken, Petrol-Iş'ten Necla Akgökçe "Bu çalışmanın önemli sonuçlarından biri de sendikalardaki cinsiyetçi yapıların ideolojik olarak sürdürülmesinin önüne geçilmesi için ne tür kadın çalışması yapılması gerektiğini ortaya koyması" diye konuştu.

Kaynak: Bİrgün Gazetesi