• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

SES grevli toplu sözleşme istiyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Çetin Erdolu, grevli toplu sözleşme hakkı istediklerini belirterek, buna ilişkin hazırladıkları taslak metni, Sağlık Bakanlığı'nda yetkililere teslim etti.

15.08.2011

 

SES, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına grevli toplu sözleşme hakkı taleplerini dile getirmek için, Bakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

 

''İnsanca bir yaşam, demokratik çalışma koşulları için grev ve toplu sözleşme için SES'' yazılı pankart açan üyeler, ''Herkese sağlık, güvenli gelecek'', ve ''Fazla çalışma angaryasına son'' şeklinde slogan attı.

 

Sendika Başkanı Erdolu, Sağlıkta Dönüşüm kapsamında yapılan uygulamaları eleştirerek, ''Bütün bu olumsuzluklar, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin toplu sözleşme talebini her zamankinden daha yaşamsal ve acil kılmaktadır'' dedi.

 

Toplu sözleşmenin hemen yapılması gerektiğini savunan Erdolu, istedikleri talepleri şöyle sıraladı:

 

''Temel ücret asgari bin 600 TL olmalı. Performans, denge tazminatı gibi ücretlendirme sisteminden vazgeçilmeli. Eğitim, kadro, hizmet yılı, iş riski gibi değişkenler gözetilerek ücret skalası oluşturulmalı ve tüm çalışanlara yılda iki kez net ücreti kadar ikramiye verilmeli.

 

4/B, 4/C, 4924, vekil, taşeron gibi istihdama son verilmeli. Bu şekilde çalışanların tamamı kadroya alınmalı, kamuda personel açığı kadrolu istihdamla giderilmeli.

 

Günlük 9 saat mesai uygulamasına son verilmeli. Çalışma süreleri günde 7, haftada 35 saate, iyonize radyasyona maruz kalanların ise mesai saatleri beş haftada 25 saate indirilmeli.

 

Meslek hastalıkları, iş kazası ve iş güvenliği ile ilgili önlemler alınmalı, yasal mevzuatlar hazırlanmalı ve sağlık ve sosyal hizmetler 'ağır ve tehlikeli işler' den sayılarak fiili hizmet zammı uygulanmalı.

 

Kadına yönelik ayrımcılık kaldırılmalı, çalışma yaşamında eşitlik sağlanmalı.

 

Ebeveyn izni ve 24 saat açık kreş hakkının gereği yapılmalı.

 

Demokratik çalışma ortamı sağlanmalı. Sağlıktaki her türlü katkı ve katılım payları kaldırılmalı.

 

Hepsinden önemlisi toplu sözleşme ve grev hakkımızın kullanılması önündeki engeller kaldırılmalı.''

 

SES, açıklamanın ardından hazırladıkları grev ve toplu sözleşme taslak metnini, Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim etti.