• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

SKF sendikaları zor bir dönemde birliğini güçlendiriyor

08.10.2015

SKF işçilerinin dünyanın dört bir yanındaki temsilcileri zayıf dünya ekonomisinin zor bir döneminde aralarındaki işbirliğini nasıl güçlendireceklerini görüşmek üzere 29 Eylül-1 Ekim günlerinde Dünya Sendikal Konseyi'nin yıllık toplantısında Frankfurt'ta (Almanya) bir araya geldiler.

SKF'nin istihdam ettiği 50.000 kadar işçiyi elli delege ve gözlemci temsil ediyordu. 32 ülkede faaliyet gösteren, 100 yıllık bir geçmişe sahip çokuluslu şirket, rulman, conta, yağlama sistemleri ve diğer teknolojik ürünlerin üretiminde uzmanlaşmış bulunuyor.

Geçmişteki düzgün performansına rağmen, grup yapısal değişim geçiriyor. Bu değişim işgücü açısından --özellikle beyaz yakalı işçiler arasında iş kayıpları gibi-- bir dizi sonuç doğuruyor.

Toplantıya katılan SKF tepe yöneticisi Alrik Danielson, işçilerle ve onların sendikalarıyla işbirliği ihtiyacını vurguladı. Ne var ki bütün dünyada SKF işçileri baskı altında. Ulusal yasalar çerçevesinde daha esnek bir yaklaşım benimsenebilir ve mevcut toplu sözleşmelere saygı gösterilebilir. Dünya Sendikal Konseyi'nde ise ulusal sendikalar ve onların temsilcileri şirket yönetimiyle birlikte çalışıyor.

Öte yandan, delegeler, şirket yönetiminin geçmişteki hataları yüzünden ya da zayıf bir küresel ekonomi dolayısıyla işçilere rehine muamelesi yapılamayacağını belirttiler. Bütün yükü işçiler ve aileleri tek başına taşıyamazdı.

Toplantıda bunun tek yönlü bir yol olmadığı vurgulandı. Karşılıklı ödünler dengeli olmalı ve herkes adil bir şekilde payını almalıydı.

Şirket yönetiminin temsilcileri SKF grubunun durumu ve geleceğe yönelik stratejileri konusunda sunumlar yaptılar. Farklı ülkelerden gelen delegeler kendi aralarında yoğun bir bilgi alışverişinde bulundular ve grup stratejisindeki değişimin olası sonuçlarını görüştüler.

Delegeler özellikle çalışma süreleriyle ilgili esneklik sistemlerindeki benzerlikler ve farklılıklar üzerinde de durdular. Gündemdeki bir başka konu ise bütün dünyada güvencesiz çalışma koşullarının tasfiyesi ve insana yakışır çalışma için mücadele idi.

SKF Dünya Sendikal Konseyi'ne Frankfurt'ta IG Metall sendikası evsahipliği yaptı.

Dünya Sendikal Konseyi delegeleri, SKF'nin bölgedeki ana müşterilerinden olan Opel'in Rüsselsheim'deki tesisini de ziyaret ettiler.

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendikası

Çeviri: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi