• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

SOMA FACİASINI UNUTMAYACAĞIZ!

Merkez Yönetim Kurulumuz, 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve tarihimizin en büyük iş cinayeti olarak kayda geçen “Soma Faciası” acısının 6. Yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yayımladı.

13.05.2020

Bundan tam 6 yıl önce, 13 Mayıs 2014 tarihinde ülkemiz tarihinin en büyük maden faciası yaşanmış, Soma’da 301 işçi kardeşimiz hayatını kaybetmişti.

Daha fazla kâr elde etmek için yüzlerce madenci, üretim baskısı altında riskler ortadayken madene ölüme yollanmıştı. Soma’da yaşanan iş cinayeti, ilgili madende daha önce tespit edilen eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle göz göre göre gelmişti.

Yüzlerce çocuk babasız kalmış, madenci eşlerinin ağıtları tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu... Yaşanan facianın boyutlarına kıyasla sorumluların aldığı cezaların hafifliği ve ihmali olanların cezasız kalması vicdanları yaralamıştı.

Madenlerde özelleştirmelerin, taşeronlaşma ve güvencesizleşmenin acı sonuçları bir trajediye dönüşerek Soma’da ortaya çıkmıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasında gösterilecek en küçük zafiyet ve ihmalin telafisinin olmayacağı bir kez daha görülmüştür.

Geçen 6 yıl boyunca ülkemizde iş cinayetlerinin tüm hızıyla devam etmesi, Soma faciasından gereken derslerin çıkartılmadığını, getirilen düzenlemelerin ve yapılan kamusal denetimlerin yetersiz olduğunu göstermiştir.

Öte yandan Soma faciası, sermaye yanlısı ekonomik politikaların ve piyasalaşmanın ülkemizi bir emek cehennemine dönüştürmesinin açık bir kanıtıdır. Bu cinayet, sermayenin daha fazla kâr etmek için, verimliliğin arttırılması ve rekabet gücü kazanmak adına işçinin hayatını hiçe sayarak başvurduğu tüm uygulamaların bir sonucudur. Son derece tehlikeli bir üretim faaliyeti yürütülen madenlerde ise işçiler, iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından daha büyük risklerle karşı karşıyadırlar.

Fakat işçilerin hayatı ve sağlığı, bir maliyet unsuru olarak değerlendirilemez. Özellikle salgın döneminde işçilerin büyük çoğunluğunun çalışmak zorunda bırakılması, bu gerçeği bir kez daha gözler önüne sermiştir. Riskler görmezden gelinerek üretime devam edilmesi baskısı, işçilerin hayatı pahasına çarkların döndürülmesi anlamına gelmektedir. Bu anlayış terk edilmeli, işçinin sağlığını bozan sömürü koşulları ortadan kaldırılmalıdır.

Soma faciasının 6. yılında, bu gerçeğin altını bir kez daha çiziyor, faciada hayatını yitiren 301 madencimizi rahmetle anıyor ve daha iyi çalışma şartları için mücadele verirken Soma’da yaşananları asla unutmayacağımızı belirtiyoruz.

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Süleyman Akyüz