• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

SOMA FACİASININ 4.DÖNÜMÜNÜNDE YAŞAMINI YİTİREN EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZİ UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ!

17.05.2018

Aliağa Şubemiz, Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri olarak 14 Mayıs Pazartesi günü Soma'da hayatını kaybeden 301 işçi için basın açıklaması yaptı.

Değerli Arkadaşlar ve değerli basın emekçileri,

Tarih 14 Mayıs 2014 yine bir iş cinayeti ve yine ihmaller ve denetimsizlik sonucu yüzlerce işçi iş cinayetine kurban edildi.
Evet 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da SOMA HOLDİNG Şirketlerinden Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin işlettiği madende çıkan yangın ve su basması sonucu 301 madenci yaşamını yitirmiştir. Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybı olan bu iş cinayeti kara bir leke olarak tarihte yerini almıştır.
Değerli Arkadaşlar,
DİSK'in yapmış olduğu araştırmaya göre yaşanan iş kazalarının %90'ının kayıt dışı olduğu ortaya çıkmıştır. Rapora göre Türkiye AB ülkeleri ile kıyaslandığında ölümlü iş cinayetlerinde açık ara önde AB üyesi 27 ülke için oran 100.000 de / 2.1 iken Türkiye'de bu oran 14.3 yani 7 kat fazladır.2017 yılında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi sayısı 2006'dır.
2016 yılında ise bu rakam 1,970'dir.2018 ilk 4 ayında ise 600'e yakın emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir. Buradan da anlaşıldığı gibi OHAL döneminde iş cinayetleri %10 artış göstermektedir. OHAL uygulamalarının patronlara nasıl çıkar sağladığı açıkça ortadadır.
OHAL'e DERHAL SON VERİLSİN!
Ayrıca her on iş kazasından bir tanesi SGK kayıtlarına yansıyor. Son yayınlanan SGK istatistiklerinde 2012 yılı için iş kazası sayısı 74,871 iken bu rakam TÜİK 2013 verilerine göre 706.000 olarak görünüyor. Buda yaşanan iş cinayetlerinin yaklaşık %90'ının kayıt dışı kaldığını göstermektedir.
Ayrıca yine devletin resmi verilerine göre her yaşanan iş cinayetinin %98'i önlenebilir. Fakat ucuz iş gücü altında yürütülen taşeron sistemi, örgütsüz, kuralsız, güvencesiz ve denetimsiz çalışma maalesef biz işçilerin yaşamına mal olmaktadır.6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu her ne kadar biz işçilerin lehine olduğunu söyleseler de yaşadıklarımız bunun aksini ispatlamaktadır. Yani 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu yasası bizleri değil tam tersine patronları koruma altına almıştır. Çok bariz bir örnek: bir İSG uzmanı maaş aldığı patronu ne kadar ve nereye kadar denetleyebilir? Hele işsizliğin hat safhada olduğu ülkemizde bu denetim mekanizması ne kadar sağlıklı çalışır. Bu sorunun cevabını da kamuoyununum vicdanına bırakıyoruz. Soma faciasında yaşananlar bunun açık göstergesidir. Patronların aşırı kar hırsları ve birilerinin bunlara göz yummaları sonucu 301 emekçi kardeşimiz yaşamını yitirmiştir.
Peki sonuç; yandaş sermaye olduğu için birçok suç unsuru ört bas edilmiş ve devamında da bu patron, bizleri yönetenler tarafından koruma altına alınmıştır. Tabii ki tüm bu olumsuzlukları yaratanlar ve onlara karşı gerekli yaptırımları uygulamayan yetkililere karşı sessiz kalan Sendikalar ve Konfederasyonlar hepiniz 301 Madencinin ölümünden sorumlusunuz!
Özellikle Türk-iş artık hükümetin arka bahçesi olmaktan vazgeçin ve temsil ettiğiniz kitleye yüzünüzü çevirin. Onlar! Çocuklarının geleceği için, bir avuç kömür için yüzlerindeki kömür karalarıyla son nefeslerini verdiler. Âmâ sizler tüm bu yaşananlara sesiz kaldığınız için, ya da sermayeye sahip çıktığınız için bu yüz karasıyla yaşayacaksınız.
301 Madencinin yaşamını yitirmesine sebep olan emekçi katili patronlara gerekli cezai yaptırımlar uygulanana kadar bu işin takipçisi olacağız.