• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Brezilya ABC Bölgesi Kimya İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri Petrol-İş'teydi:

Sorun çözümünde ortak yöntemler geliştirilecek

Brezilya ABC Bölgesi Kimya İşçileri Sendikası (KİS) yönetim kurulu üyeleri 18 Mayıs ile 26 Mayıs 2013 tarihleri arasında sendikamızı ziyaret ettiler. Petrol-İş ve Quimicos ABC sendikaları arasında 2010 yılında imzalanan Teknik İşbirliği Anlaşmasına göre sendikamıza gelen dostlarımız, hem ülkemizin kültürel yaşamını tanıma fırsatı buldular hem de ülkemizdeki sendikal hareketi yakından görmüş oldular.

Eğitim Servisi
27.05.2013

Kimya İşçileri Sendikası yönetim kurulu üyelerinden Başkan Paulo Lage, Yönetim ve Mali İşler Sekreteri Juvenil Nunes Costa, Kadın Sekreteri Danielle Franco, Gençlik Sorumlusu Jansen Nunes ve Danışman Nilton Freitas'tan oluşan 5 kişilik heyet, sadece sendikamız genel merkezini ve çalışanları tanımakla kalmadılar, Kristal-İş genel merkezini, Petrol-İş ve Kristal-İş Trakya şubelerini, Zentiva işyerini ve Plasko işyeri direnişini de ziyaret ettiler.

Çok yoğun geçen ziyaret, her iki ülke işçi sınıfı arasında işbirliğinin güçlenmesini ve karşılıklı olarak sorunların ve çözüm yollarının tartışılmasını sağladı. Petrol-İş sendikasının hazırladığı program uyarınca, misafirlerimizin ziyaretinin kuru bir bilgi alışverişinden ibaret olmaması sağlanmaya çalışıldı.

Zentiva işyeri ziyaret edildi

İlk gün verilen yoğun teorik bilgilerin ardından sendikamız servisleri gezildi. Petrol-İş'in tüm etkinliklerinin hazırlandığı mutfaklardan bilgiler alındı. Ardından farklı bir sendika ziyareti hedeflendi ve kendi talepleri uyarınca cam işçilerinin örgütlü olduğu Kristal-İş sendikasının genel merkez yöneticileri ve uzmanlarınca bir brifing verildi. Böylece, Türkiye sendika yasalarının farklı boyutlarını bire bir sorgulama imkânı tanındı.

İstanbul dışı bir bölgeye seyahat olanağı yaratılarak kimi sorunları yerinde görme olanağı sağlandı. Trakya şubemize bağlı Zentiva'da, işyeri yönetiminin sağladığı değerli bir olanakla Betalaktam Üretim Müdürü Cem Çeliker'in verdiği brifing sayesinde hem Zentiva'nın geçmiş ve bugünkü durumu öğrenildi hem de ülkemizdeki ilaç üretimi hakkında bilgi alındı. Yine Trakya şubemize bağlı Plasko işçilerinin direnişine katılarak, Plasko işçilerine uluslararası bir destek sağlanmış oldu.

Sendikamız ile Kristal-İş sendikasının Trakya şube binaları ziyaret edilerek yerel sendikacılık hakkında doğrudan bilgiler elde edildi.
Sultanahmet müze ziyaretleri ile kültürel bilgi birikimine katkıda bulunuldu.

Çalışma grubu oluşturuldu

Son olarak, Merkez Yönetim Kurulu ile yapılan toplantıda, iki sendika arasında uzun yıllar sürmesi beklenen bu anlaşmanın somut sonuçları olması gerektiği konusunda mutabık kalındı. Bu çerçevede, her iki ülkede faaliyet yürüten çok uluslu firmaların envanterinin çıkartılması, iki ülke sendikal yasaları ile çalışma hayatındaki benzerliklerin ve farklılıkların vurgulandığı bir tablo oluşturulması, siyaseten daha güçlü bir etkiye sahip olunması ve herhangi bir soruna dair karşılıklı yardımlaşmalarda bulunmanın yol ve yöntemlerinin geliştirilmesi hususlarında ortaklaşıldı. Bu amaçla bir çalışma grubu oluşturuldu.

Kültürleri ve yaklaşımları Türkiye insanına çok tanıdık gelen Brezilyalı dostlarımızın bu anlamlı ziyareti her iki sendika için de çok öğretici oldu.

Kaynak: Eğitim Servisi