• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

27. Dönem 11. Olağan Başkanlar Kurulu Gerçekleştirildi

Sosyal Adalet Sağlanmadan Gerçek Demokrasi Mümkün Değil

Petrol-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, 10 Haziran Çarşamba günü İstanbul’da toplanarak dünya ve Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeleri ve örgütsel çalışmalarını değerlendirdi.

11.06.2015

Başkanlar Kurulu, toplantıda yapılan değerlendirmeleri ve bu doğrultuda almış olduğu kararları aşağıdaki şekilde kamuoyuna iletmeyi uygun buldu:

Artan gerilim ve gerçekleşen provokasyonların gölgesinde yapılan 7 Haziran Genel Seçimi'nde ortaya çıkan sonucun, ülkemizin demokratikleşmesine ve toplumsal barışın kalıcı biçimde sağlanmasına hizmet etmesini diliyoruz. Seçim sonrası süren provokasyonlara karşı halkımız sağduyusunu kaybetmemeli ve ülkemizi bir kaosa sürüklemek isteyen karanlık güçlere prim vermemelidir. Bu noktada, Diyarbakır'da HDP seçim mitingine, seçimden sonra İhya-Der Başkanı'na ve bölgedeki yurttaşlarımıza yönelik saldırıları şiddetle kınıyor, sorumluların bir an önce bulunup yargı önüne çıkarılmasını istiyoruz.

Genel seçimden sonra siyasetteki gerilim azalmalı, normalleşmenin önü hızla açılmalı ve toplumsal barış yeniden sağlanmalıdır. Ülkemizde 12 Eylül'ün ürünü olan demokratikleşmenin önündeki engellerin kaldırılacağı, Kürt Sorunu'nun çözüme kavuşturulacağı bir süreç, uzlaşı içerisinde ve toplumsal katılım esas alınarak işletilmelidir. Bu doğrultuda temsilde adaleti baltalayan yüzde 10'luk seçim barajı kaldırılmalı, anti-demokratik Siyasal Partiler Yasası değiştirilmeli, yargının tarafsız ve bağımsız hale getirilmesi için düzenlemeler yapılmalıdır.

Ayrıca emeğin ekonomik ve sosyal haklarının genişletilmesi, demokratikleşmenin ayrılmaz bir unsurudur. İşsizlikle mücadele, yoksulluğun azaltılması, ücret seviyelerinin yükseltilmesi, sosyal devlet uygulamalarının geliştirilmesi, taşeron işçiliğinin kaldırılması gibi başlıklar yeni dönemde acil konular olarak gündeme alınmalıdır. Eşitlik ve sosyal adalet sağlanmadan ülkemizde gerçek bir demokratikleşmeden bahsedilemeyeceği açıktır.

12 Eylül Darbesi'nin ülkemizi içerisine soktuğu anti-demokratik siyasal yapı, sendikal yasaklar ve emek düşmanı ekonomik politikalar, öncelikle işçi sınıfını baskı altına almayı amaçlamıştır. Yıllardır sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda yaratılan ucuz ve güvencesiz emek rejiminde işçiler açısından bıçak kemiğe dayanmıştır. Bursa'da başlayan ve başka kentlere de yayılan metal işçilerinin eylemleri, ülkemizin en büyük sektöründe işçi sınıfının kötü çalışma koşullarını gözler önüne sermiştir. Metal işçileri, düşük ücretlere, yoğun çalışmaya ve artan sömürü şartlarına başkaldırmış, bir bölümü sendikadan istifa etmiştir. İşçilerin önündeki alternatif, asla sendikasız kalmak olamaz. Sendikaların tarihsel olarak, işçi sınıfının sermaye karşısında en önemli mücadele örgütü olduğu unutulmamalıdır. Sendikaların ise bu tarihsel işlevini yerine getirmek için katılımcı ve demokratik bir iç işleyişe sahip olmaları gerekmektedir.

Petrol-İş Sendikası, bu koşullarda yoğun bir sözleşme dönemi sürdürmektedir. Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz bir önceki Başkanlar Kurulu'ndan bugüne 22 işyeri/işletmede toplu iş sözleşmesi başarıyla imzalanmıştır. Sözleşmelerde ücret dengesizliklerinin azaltılması ve sosyal haklarda iyileştirmelerin yanı sıra enflasyonun neredeyse iki katına yaklaşan ortalama ücret artışları sağlanmıştır. 5'i kamu olmak üzere 19 işyeri/işletmede ise müzakere süreci devam etmektedir.

2015-2016 yıllarını kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Çerçeve Anlaşma Protokolü, 30 Mayıs 2015 tarihinde imzalanmıştır. İlk yıl yüzde 11,3'lük ücret zammının alındığı protokolde, kamuda asıl işte çalıştırılan alt işveren işçilerinin kadroya alınması ve 6 aydan az süreyle geçici işçi olarak çalışanların, aynı mali yıl içerisinde ihtiyaç duyulması halinde yeniden çalıştırılmasının sağlanmasına dönük çalışma yapılacağı kayıt altına alınmıştır. Yeni hükümetin kurulmasının ardından sendikalar bu konuların takipçisi olmalıdır.

Sendikamız Çerçeve Anlaşma Protokolü'nde yer alan konularla birlikte kamu işyerlerimize özgü sorunları çözmek doğrultusunda, üyelerimizin kazanımlarını korumaya ve geliştirmeye dönük bir stratejiyle sözleşmeleri hızla bağıtlamaya çalışacaktır.

Grev yasağı kapsamındaki işyerlerimizden Petkim'de sözleşme sürecinin tıkanması nedeniyle başlatılan kararlı direnişin ardından üyelerimizin taleplerini büyük ölçüde karşılayan bir sözleşme imzalanmıştır. Bir başka direnişimiz ise İstanbul Tuzla'da örgütlenme nedeniyle işten çıkarmaların yaşandığı Çan Ortak işyerinde başlamıştır. Başkanlar Kurulumuz, direnişteki üyelerimizi selamlarken Çan Ortak'ta sendikalaşmanın başarıya ulaşması için her türlü dayanışmayı göstereceğini ilan eder.

Kurulduğu 1950 yılından beri Türkiye sendikal hareketinde önemli ve köklü bir konuma sahip olan sendikamızın bu dönem çalışmaları 5-6 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilecek 27. Genel Kurulumuz ile sona ermektedir. Petrol-İş Sendikası, önceki Genel Kurul süreçlerinde olduğu gibi demokratik katılımı sağlayacak ve emek mücadelesinin daha ileri taşınmasına hizmet edecek atmosferde bir kongre düzenleyecektir.

Petrol-İş, emeği bekleyen yeni saldırı ve baskılara karşı sendikal hareketin ortak ve güçlü bir yanıt üretebilmesi için üzerine düşen sorumluluğun bilincindedir. Sendikamız dün olduğu gibi bugün de, birlik ve dayanışma perspektifini güçlendirmeyi amaçlayan politika ve stratejiler benimseyerek mücadeleyi yükseltecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PETROL-İŞ SENDİKASI
BAŞKANLAR KURULU ADINA
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Genel Başkan Mustafa Öztaşkın'ın açış konuşmasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: