• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

SOSYAL GÜVENLİK TIRPALANIYOR

SOSYAL GÜVENLİK TIRPALANIYOR..! 29.04.2005 Bandırma Emek Platformu bileşeni sendikalar ortaklaşa düzenledikleri bir panelle “Sosyal Güvenlik Sistemindeki Değişimler”i masaya yatırdılar. Panelde yeni düzenlemelerle sosyal güvenlik sisteminin zayıflatıldığı öne sürüldü.
29.04.2005

SOSYAL GÜVENLİK TIRPALANIYOR..! 29.04.2005 Bandırma Emek Platformu bileşeni sendikalar ortaklaşa düzenledikleri bir panelle “Sosyal Güvenlik Sistemindeki Değişimler”i masaya yatırdılar. Panelde yeni düzenlemelerle sosyal güvenlik sisteminin zayıflatıldığı öne sürüldü. Petrol-İş Sendikamız, Genel-İş Sendikası, Liman-İş Sendikası, Tek Gıda-İş Sendikası, Eğitim-Sen, Tüm Bel-Sen ve diğer Emek Platformu bileşeni sendikalar 28 Nisan Perşembe günü saat:17:00’de sosyal güvenlik sistemindeki değişikliklerin tartışıldığı bir panel düzenlediler. Etkinliğe panelist olarak, İstanbul Tabipler Odası Basın Sözcüsü Osman Öztürk ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu katıldı. Panelistler Konuşmalarında; Yasal düzenlemelerle sosyal güvenlik tanımının içinin boşaltıldığını söyleyerek, şu ortak görüşte birleştiler: “Hükümet kamu hizmetlerini ve çalışma yaşamını alt – üst edecek yasal düzenlemeleri birbiri ardına gündeme getiriyor. Bu düzenlemelerde, toplumsal yarar, adalet, demokratik katılımcılık, emekçilerin ve halkın en temel insan hakları yok! Söz konusu düzenlemelerde ticarileştirme, toplumsal yarar yerine “kar” eksenli piyasa, en temel kamu hizmetlerinin paralı hale getirilmesi, emekçilerin kazanılmış haklarının ortadan kaldırılması, halkın çektiği çilenin büyümesi var. Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Yasa tasarısıyla, sağlık hizmetlerini “parayla” satın alacağız, emekliliği ise ancak “hayal” edebileceğiz. Sağlık hizmetleri iyileştiriliyor, kuyruklar son buluyor, finansman açığına çözüm getiriliyor diye iddia ediyorlar. Ama hükümetin reformunun getireceği şeyler çok başka. Düzenlemeler düşük gelirlileri, yarı zamanlı çalışanları kapsamıyor! Devlet teşvikiyle özel emeklilik ve özel sağlık şirketleri ihya oluyor!Çünkü hükümet sosyal güvenliği “yük” olarak görüyor! Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ayrıca prim ödemeyen emekçiler, yüzde 12,5 prim ödeyecekler. Prim kesintisiyle ücretler de düşüyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için prim ödemenin yanı sıra katılım payı ödeme şartı getiriliyor. Emeklilik yaşı kademeli olarak 68’e yükseltiliyor. Ülkemizde ortalama yaşam süresi 68-70! Kadınların emeklilik yaşının daha düşük olması uygulaması kaldırılıyor. Emekli aylığı bağlama oranları düşürülüyor. Emekli olmak için prim ödeme süresini önce 9000 güne çıkartmayı hedeflediler, şimdi de bu süreyi arttırma yetkisini ve inisiyatifini Bakanlar Kurulu’na bırakıyorlar. Emekçilerin iş güvenceleri kaldırıyor, düşük ücretlerle güvencesiz bir ortamda çalıştırmak istiyorlar. Finansman sorununu çözmek için ne sermayeyi vergilendiriyorlar ne de kayıt-dışı ekonomiyi kayıt altına alıyorlar. Bunun yerine sosyal güvenlik tasfiye ediliyor!”