• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

SSK Eylemi

Hükümetce adına reform denilen ve SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlanmasını öngören yasa tasarısının geri çekilmesini sağlamak amacıyla Emek Platformu bileşenlerinin katılımıyla bir dizi eylem kararı alınmıştı.
11.11.2004

Hükümetce adına reform denilen ve SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlanmasını öngören yasa tasarısının geri çekilmesini sağlamak amacıyla Emek Platformu bileşenlerinin katılımıyla bir dizi eylem kararı alınmıştı. Bu eylem kararları doğrultusunda bugün 11.11.2004 tarihinde tüm yurtta SSK hastanelerinin ziyaret edilmesi kararlaştırılmıştı.Bu karar doğrultusunda biz Emek Platformu yöneticileri olarak bugün SSK Kırıkkale hastanesine bir ziyarette bulunduk. Ziyaretimizin amacı hastane yöneticisi ve personeline bu devrin, Kurumun mal varlığına özellikle hastanelere el koymayı amaçladığını anlatmaktı.Ancak anlatacağımız makam olan başta hastane baş hekimi, önceden haber vermemize rağmen yerinde bulunamadığı için ziyaretimiz kısmen tamamlanmıştır.SSK kurumunda kalitesiz, yeniliksiz hizmet var diyerek yapılacak bu devir, aslında sağlığı paralı hale getirme planının bir parçasıdır. Bu hastaneleri bu hale getirenler gelmiş geçmiş siyasi iktidarlardır. Siyasi iktidarların son yıllardaki politikası bu olmuştur.Önce niteliksiz, kalitesiz, kabiliyetsiz hale getir, sonra sat kurtul, kapat kurtul, ver kurtul politikasıdır.Maalesef bu politikalara SSK yöneticileri de çanak tutmuşlar, bu suça ortak olmuşlar, vatandaşa kaliteli hizmet sunmak onlar için ikinci plan da kalmıştır.Tüm bu olumsuzlukların sorumlusu devlettir. Devlet ise sorunu çözerek halletmelidir. Petrol-İş SendikasıKırıkkale Şube Başkanı Recep SEFER