• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

SSK Tepecik Hastanesi Eylemi

Değerli Üyelerimiz26.10.2004 Hükümet, Bakanların imzasına açtığı bir kanun tasarısı ile, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesini gündeme getirmiştir. Bunun gerekçesini ise “..sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesini sağlamak, verimliliği artırmak...” olarak açıklamaktadırlar. Bu girişimin halkın yararına olduğuna inandırabilmek için, SSK’nın içinde bulunduğu olumsuzlukları malzeme olarak kullanıyorlar.
26.10.2004

Değerli Üyelerimiz26.10.2004 Hükümet, Bakanların imzasına açtığı bir kanun tasarısı ile, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesini gündeme getirmiştir. Bunun gerekçesini ise “..sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesini sağlamak, verimliliği artırmak...” olarak açıklamaktadırlar. Bu girişimin halkın yararına olduğuna inandırabilmek için, SSK’nın içinde bulunduğu olumsuzlukları malzeme olarak kullanıyorlar. Sıradan vatandaş ta, sorulduğunda bu kanun tasarısının halkın yararına olduğunu, çünkü SSK hastanelerinden iyi hizmet alınamadığını, belki bu sayede (istediği hastanede tedavi olabileceği için) hizmetin daha iyi olabileceğini düşünüyor. Hastanelerin “tapusunun” kimin üzerine olduğunun da bir önemi olmadığına göre, halkın bu duruma razı olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Oysa ki gerçek böyle değildir. Biz de bütün sağlık birimlerinin tek sahibi olması gerektiğini, insan sağlığının “kar” hırsına alet edilmemesi gerektiğini yıllardır savunuyoruz. Bunun için yapılması gereken şey, hastaneleri elden çıkarmak değildir.Hükümetin bu kararının ardındaki gerçek, sağlık alanının tamamını özel sektöre açmaktır. Kendi Hastaneleri, yetişmiş personeli ve ilaç fabrikası ile ülke nüfusunun yarıya yakınına hizmet veren SSK’yı, bu alanda yaptığı hizmet üretiminden çıkarıp, hizmet satın alan bir duruma getirmek, giderek batmasını sağlayarak, bu alanı özel sigorta şirketlerine sunmaktır amaç. Böylece çok büyük paraların döndüğü bu alanı tamamen “piyasa”nın insafına terketmektir. Bu politikaların fikir babası da, ülkemizi bütünüyle yöneten İMF’dir.Yani bu niyet kötüdür, amaç daha iyi sağlık hizmeti vermek değildir. Çünkü bu yasa ile hastaneleri önce sağlık Bakanlığına, ardından İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve özel sektöre devredebileceklerdir.SSK çalışanları ise sözleşmeli birer köle haline getirileceklerdir. Kısacası Hastaneler şirket, hastalar müşteri, çalışan personel köle olacak! Bugün bize; gelirlerine el konduğu, batsın diye prim alacaklarının tahsil ettirilmediği ve devlet tarafından sosyal amaçlı destekte bulunulmadığı için yeterli hizmet alamadığımız SSK’yı “satın da kurtulalım” dedirtmek istiyorlar. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Üstelik te bu girişim hukuksuzdur. Çünkü SSK’nın varlıkları babanızın malı mı ki, istediğinize devrediyorsunuz? İşçilerden kesilen primlerle elde edilen bu mülkler işçilerindir. Biz işçiler de kendi malımıza sahip çıkacağız, bunda kararlıyız.Türk-İş Başkanlar Kurulu’nda alınan bir dizi eylem kararı, Türkiye çapında hayata geçirilmeye başlandı. Bu çerçevede, 27 Ekim Çarşamba günü saat 12.00’de, SSK TEPECİK Hastanesi’nde kitlesel basın açıklaması yapılacaktır.02 Kasım günü SSK Bozyaka Hastanesinde yine eylem yapılacak, Emek Platformu ile birlikte yapılacak değerlendirmeler sonrasında eylemlerimiz, sonuç alınıncaya kadar, Bütün Emek Örgütlerinin ortak çabası ile sürecektir. Ve inanıyoruz ki; çalışanları, emeklisi ve yakınları ile SSK’nın gerçek sahipleri işçiler, hastanelerine sahip çıkacaktır. Aliağa Şubemiz önünden 27 Ekim Çarşamba günü, saat 10.30’da otobüs kaldırılacaktır. Çalışma koşulları uygun olan bütün üyelerimizi, SSK TEPECiK HASTANESİ önünde bekliyoruz. Saygılarımızla. Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu adına İbrahim DOĞANGÜL Başkan