• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Şubemiz, Ankara Kadın Platformu ile "Novamed Grevine Destek Olmak Amacıyla" Yüksel Caddesinde stand açtı..

16.10.2007

NOVAMED İŞÇİSİ YALNIZ DEĞİLDİR!

16.10.2007

Sendikamızın 2004 yılının sonlarında başladığı NOVAMED GMBH isimli işyerindeki örgütlenme çalışmaları 2005 yılının Mart ayında başarı ile sonuçlanmış; Petrol-İş’in işyerinde yeterli çoğunluğa sahip olduğuna dair yetki yazısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 08.06.2006 Tarihinde ilgili taraflara gönderilmiştir. Ancak 19 Nisan 2006 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde, Sendikamızın gösterdiği tüm iyi niyetli çabalara karşın işverenin uzlaşmaz tutumu nedeniyle Toplu-İş Sözleşmesi imzalanamamış ve Sendikamıza üye işçiler 26 Eylül 2006 tarihinde greve çıkmışlardır.

Sendikamız 385. gününe (1 yıl 20 gün) giren Greve bugün 79’u kadın 2’si erkek 81 üyemiz ile devam etmektedir.

Novamed GMBH firması, Fresinius Medical Care bünyesinde faaliyet gösteren; Av set ve Enteral Set üretiminin Fresinius Medical Care adına yapıldığı fabrikadır.

Fresenius Medical Care (FMC), diyaliz makinesi üretimi, diyaliz sarf malzemeleri üretimi ve diyaliz hastalarının tedavisi alanında faaliyet gösteren Almanya merkezli çok uluslu bir şirkettir. Dünyada, Türkiye dahil 100’den fazla ülkede diyaliz sektöründe ürün ve hizmet sunmaktadır. Diyaliz tedavisi konusunda bu ülkelerde 1.400’ü aşkın klinikte 110.000’den fazla diyaliz hastasına hizmet vermektedir.

Novamed GMBH Antalya Serbest Bölgesi’nde 2000 yılından beri faaliyet gösteriyor. Fresenius Medical Care’in alt kuruluşudur. Diyaliz tedavisi için Arter Ven Seti (böbrek hastalarının diyaliz makinesine bağlanmak için kullandıkları kauçuk boru seti) üretmek üzere kurulmuştur. Almanya ve İtalya’dan tedarik edilen yarı mamul maddeleri birleştirip ETO ile sterilize ederek piyasaya veriyor. Üretimin %90’ı dış pazara verilmektedir. 2001 yılında 85 çalışanı ile 1.470.000 adet Arter Ven Seti üretmiştir. 2003 yılında 170 çalışanı ile 4.400.000 adet üretim yapmıştır. 2005’de 275 çalışanı ile 7.800.000 set üretmiştir. 2006 yılında ise tahmini set üretim miktarı 8.200.000 adettir. Şu anda Grevdeki üyelerimiz ile birlikte toplam çalışan sayısı 316’dır.

TİS masasına oturmak istemeyen Novamed işverenleri ve vekilleri, çalışan işçilere örneğine ender rastlanır baskılar uygulanmaktadırlar. Bunlardan bazıları şunlardır;

• Çalışma saatlerinde 15 dakika ara dinlenmesi 25 dakika da yemek molası verilmektedir. İşyerinde yemek dağıtımı uygulaması 2004 yılının sonuna gelindiğinde çalışma saatlerinin düştüğü gerekçesiyle kaldırılmıştır.Yemek saatinde bir poğaça ve çay verilmektedir.(Tepkiler nedeniyle çorba ve salata verilmeye başlanmıştır.)

• Çalışma saatlerinde yan yana olan iki işçinin birbirleriyle konuşmaları, hatta servis araçlarında işe gidip gelirken, konuşmaları yasaktır.
• Servis araç sayısı yetersiz olduğundan bir servis aracının bir seferi bir buçuk, iki saat sürmektedir. Bu da bazı çalışanların günde iki saatlerinin yolda geçmesi demektir.
• Çalışma saatlerinde sigara içmek yasaktır. Bu yasak o kadar abartılmıştır ki işbaşı yapmak için fabrikaya gelen işçiler şefleri ve müdürleri tarafından üzerleri koklanarak içeri alınmaktadırlar.

• İşçiler insan olarak görülmemekte, üretimin bir parçası olarak görülmekte ve hata yapsın yapmasın sürekli olarak aşağılanmaktadırlar.
• İşçiler aralıklarla şeflerin, müdürlerin odalarına çağrılmakta yersiz suçlamalarla hakaretler edilmektedir.

• İşçilere iş saatleri dışında birbirleriyle görüşmemeleri, evlerine misafir almamaları hatta eşleriyle bile oturup konuşmamaları söylenmekte, “ertesi gün işe geleceksiniz, yemeğinizi yiyip yatın” denmektedir.
• Kadın işçilerin evlenmek için işyerinden izin alması gerekiyor.
• Evli kadınların çocuk yapmaları bir takvime bağlanarak sıraya konmuş.

Novamed GMBH işyerindeki çalışma koşulları, Küresel Sermayenin çok uluslu şirketler eliyle serbest bölgelerde nasıl ucuz işgücü cenneti yarattığının ve sömürü düzeni meşrulaştırdığının en çarpıcı örneği haline gelmiştir.

Bu bölgelerde kadın işçilerin çoğunlukla tercih edilmesi işverenler tarafından yoğun çalışma temposuna dayanıklı, itaatkar, sabırlı, sessiz ve hünerli bir işgücü olarak tercih ediliyor olmalarından kaynaklanmaktadır.

Ancak Novamed GMBH işyeri çalışanı kadınlar gösterdikleri direniş sonucunda kadın emekçilerin neler yapabileceklerini tüm dünyaya göstermişler;

Serbest bölgelerin kadın emeğinin serbestçe sömürüldüğü alanlar olmayacağını ispat etmişlerdir.

Biz, Ankara kadın Platformu ile ortaklaştırdığımız bu etkinliğimizde 20 Ekim 2007 Tarihine kadar bu standı açık tutarak;

- Grevi Ankara’ya taşımak

- Novamed kadınları ile dayanışmamızı artırmak

- Bölgemizde Grevle ilgili kamuoyu oluşturmak

- Grevci kadınlara ekonomik destek sağlamak

- Ülkemizde ve Dünyada kadınlara ve tüm emekçilere yönelik sömürüye son verilmesini sağlamak,

-“Serbest Bölgelerdeki Sömürü Bitsin. Novamed İşçisi Üzerindeki Baskılar Sona Ersin.” Konulu bir imza kampanyası ile AKP Hükümetinin yabancı sermayeyi Ülkemize çekmek ve teşvik etmek amacıyla yasal düzenlemelerle desteklediği bu sömürü alanlarının özerk ve ayrıcalıklı yapılarının ortadan kaldırılmasını

Talep etmekteyiz.

Novamed işçisi de biz de şunu çok iyi bilmekteyiz. Novamed Grevi sonucunda elde edilecek başarısızlıkta başarıda tüm işçilerin ve emekçilerin olacaktır. Bu nedenle destek ve dayanışmamızı yükseltmek ve Novamed Grevini başarı ile sonuçlandırmasını sağlamak zorundayız.

Son olarak Novamed GMBH işverenine buradan sormak istiyoruz. www.frenius.com.tr web sitelerinde; “25 yıldır, hastalarımızın yaşam kalitesi ve yaşam sürelerini iyileştirmek için çalışıyoruz. 25 yılın gururunu hastalarımız, müşterilerimiz ve Fresenius Türkiye’nin çalışanları ile paylaşıyoruz.” diyorlar. Ama Türkiye’de işçilerine uyguladıkları baskılar ortadadır.

Fresenius Medical Care’in (FMC) diğer ülkelerdeki işyerlerinde Sendika ve Toplu-iş Sözleşmesi varken, Türkiye’de neden yoktur?

Türkiye Serbest Bölgeleri Türkiyeli İşçilerin özellikle kadın emekçilerin köle olarak çalıştırılabildikleri yerler midir?

Novamed Yönetimi Türkiye’yi sömürge bir ülke olarak gördüğü için mi çalışanlarına köle gibi davranıyor, sendika düşmanlığı mı yapıyor?

Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki;

Novamed Grevi, Petrol-İş Sendikasının onur Grevidir. İşveren Toplu İş Sözleşmesi masasına oturana ve işyerinde tüm çalışanlar Petrol-İş Sendikası üyesi olana kadar, Novamed kadınları bu direnişi sürdüreceklerdir.

Kamuoyuna Duyurulur.

“Yaşasın Novamed’li Kadınlar”

“Yaşasın Novamed Direnişimiz”

“Yaşasın Sınıf Dayanışması”

Yaşasın İş, Ekmek, Özgürlük Mücadelemiz”

Saygılarımızla,

Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi

Yönetim Kurulu Adına

Mustafa ÖZGEN

Başkan