• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

SGBP Kadın Koordinasyonu, Standard Profil işçisi kadınlarla dayanışmadaydı

TACİZE KARŞI KADINLAR SENDİKALARA!

Sendikal Güç Birliği Platformu Kadın Koordinasyonu, 8 Mart'ı direnişteki kadınlarla karşılama geleneğini bu sene Manisa Standard Profil işçisi kadınlarla tekrarladı. SGBP Kadın Koordinasyonu, 10 ay önce Petrol-İş'e üye oldukları için işten atılan ve direnişte oldukları süre içerisinde işveren vekillerinin tacizine ve sataşmasına maruz kalan Standard Profil işçisi kadınlarla dayanışma amacıyla 5 Mart 2014 Çarşamba günü Manisa'daydı.

(Fotoğraflar: Berfin Bali)

06.03.2014

Salı gecesi saat 22.30'da Petrol-İş Genel Merkezi'nden kalkan otobüsle yola çıkan ve Çarşamba sabahı Manisa'ya varan SGBP Kadin Koordinasyonu'na bağlı sendikalardan, İSİG Meclisi'nden, DİSK Kadın Komisyonu'ndan destekçi kadınlar, saat 11.00'de Standard Profil işyerinin önünde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Yoğun yağış bile katılımı  etkilememişti. İstanbul'dan hareket eden Sendikal Güç Birliği Platformu Kadın Koordinasyonu'nun katılımından sonra Tekgıda-İş İzmir 3 No'lu ve 7 No'lu şubelerden ve Petrol-İş Aliağa Şubesi'nden kadınlar da gruba katıldı.

Standard elini bedenimden çek!
Standard Profil işyerinin önünde direnişçileri ve destekçilerini kameraya çeken ve ellerindeki defterlere notlar yazan işveren vekillerine dönerek "Standard işçisi yalnız değildir" "Evde, işte, sokakta, tacize son!", "Kadınız, sendikalıyız, tacize isyandayız!", "Tacize karşı, kadınlar sendikalara!", "Standard elini bedenimden çek!" sloganları ve alkışlar eşliğinde sendika karşıtı tutumları ve kadın işçilere uygulanan cinsel taciz ve mobbing protesto edildi. Hakkında cinsel taciz davası da açılan işyeri müdürü Sebahattin Karabulut'a yönelik "Tacizci Sabahattin, Standard'tan defol!" sloganları atıldı.

Daha sonra, Standard Profil işyerinin etrafında slogan atarak kortej halinde yürüyüşe geçen kalabalığın, elleriyle işyerini göstererek "Dikkat! Bu işyerinde taciz var!" diyerek bağırmaları dikkat çekiciydi.

Takipçisi olacağız
Tekrar işyerinin önünde toplandıktan sonra açıklamalara geçildi. İlk olarak Sendikal Güç Birliği Platformu Kadın Koordinasyonu adına söz alan Sevgim Denizaltı, cinsel tacizin Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan "kadının insan hakları"na yönelik ciddi bir saldırı olduğunu; bu saldırının kadınların beden bütünlüğünü hedef aldığını belirterek "Sendikal Güç Birliği Platformu Kadın Koordinasyonu olarak konunun takipçisi olacağız, bütün sorumlular cezalandırılıncaya kadar Standard Profil işçisi kadınlarla dayanışma içerisinde olacağız" dedi.

"Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir" sloganlarının ardından Standard Profil'de direnen kadınlar adına konuşan Ayşen Tufan, yaklaşık 300 gündür sendikalaşma mücadelesi verdiklerini, çocuklarının gelecekleri için, huzur içinde, eşit bir şekilde çalışabilmek için, işsiz kalma korkusu yaşamamak için Petrol-İş'e üye olduklarını belirttikten sonra, işverenin baskıcı tutumlarına değindi. Sendikadan istifa etmeleri için işverenin çirkin söylentiler yayma tehditiyle karşılaştıklarını, direniş boyunca işveren vekilinin cinsel tacizlerine ve mobbingine maruz kaldıklarını belirten Tufan, "Standard Profil işyerinin kapısından sendikalı olarak halaylarla gireceğiz" dedi.

Daha sonra söz alan Tekgıda-İş Sendikası İzmir 7 No'lu Şube Eğitim Sekreteri Tülin Kara Standard Profil işçisi kadınları  selamlayarak 8 Mart'larını kutladı.

DİSK'e bağlı Dev-Sağlık-İş Sendikası'nın örgütlenme uzmanı Zarife Akbulut, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nden Serpil Ünal da direnişçi kadınları selamlayarak dayanışma duygularını dile getirdiler.

Petrol-İş Aliağa Şubesi'nden kadınlar adına konuşan Ebru Er, Aliağa'lı kadınların selamını ilettikten sonra kadın dayanışmasına vurgu yaptı. Daha sonra Aliağa Şubesi Ayaktakımı Tiyatro Topluluğu kısa bir oyun sergiledi.