• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kitlesel basın açıklamasına çağrı!

Taksim Cumhuriyet, emek ve demokrasi meydanına sahip çıkalım

Sendikal Güç Birliği Platformu'nun da katılımcısı olduğu Taksim Dayanışması, Taksim Meydanı’na hep birlikte sahip çıkmak konusundaki ortak iradesini ve deklarasyonunu kamuoyuna duyurmak, bu konudaki gelişmeleri ve görüşlerimizi açıklamak üzere herkesi 17 Mart, Cumartesi günü, saat 14.00’de Taksim Meydanı’nda yapılacak olan kitlesel basın açıklamasına davet ediyor.

 

Basın Servisi
14.03.2012

Taksim Dayanışması Bileşenlerine,

Bilindiği gibi, Cumhuriyet, Demokrasi ve Emek tarihimizin en önemli kentsel, kamusal ve toplumsal simge alanlarından olan Taksim Meydanı ve Taksim Gezi Parkı sözde yayalaştırma ve Topçu Kışlası’nın ihyası projeleri adı altında yok edilme sürecine girmiştir. Bu proje, ilgili plan değişikliği teklifinin İstanbul Belediye Başkanlığı tarafından onaylanarak 14 Şubat 2011 günü bir ay süresince askıya çıkarılması ile resmen uygulama sürecine girmiş bulunmaktadır.

Bilimsel, teknik ve demokratik süreçler çalıştırılmadan kamuoyuna sunulan meydan düzenlemesinin geri dönülmez yanlışlara sebebiyet verecek olması üzerine 15 Şubat 2011 tarihinde biz aşağıda imzası bulunanlar “TAKSİM DAYANIŞMASI” adı altında bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Taksim Meydanı’na hep birlikte sahip çıkmak, konusundaki ortak irademizi ve deklarasyonumuzu kamuoyuna duyurmak, bu konudaki gelişmeleri ve görüşlerimizi açıklamak üzere sizleri 17 Mart 2012 Cumartesi Günü Saat 14.00’de Taksim Meydanı’nda yapılacak olan kitlesel basın açıklamasına davet ediyoruz.

Katılımınızı ve duyurularımıza katkınızı önemle dileriz.

Not: 17 Mart Saat 13.00’te Tünel’de toplanılacaktır.

“TAKSİM DAYANIŞMASI”

İletişim

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Telefon: 0212 251 49 00, Faks: 0212 251 94 14,

E-posta: mimarist@mimarist.org

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Telefon: 0212 275 43 67, Faks: 0212 272 91 19,

E-posta: spoist@spoist.org http://www.facebook.com/TaksimDayanismasi

 

Kaynak: Sendikal Güç Birliği Platformu