• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Tarih 12 Eylül Askeri Darbesi’ni İşçi Sınıfı İçin Karanlık Bir Gün Olarak Yazmayı Sürdürecek

Demokratik hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı, işçi sınıfı hareketinin sindirildiği, ekonomik ve sosyal düzenin piyasanın insafına bırakılmasının en büyük aracı 12 Eylül Darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu 12 Eylül Askeri Darbesine ilişkin bir mesaj yayımladı.

12.09.2021

Ülkemizde 1970’li yıllar işçi sınıfının toplumsal düzende belirleyici olduğu, örgütlülüğünü güçlendirdiği, verdiği mücadele ile kazanımlarını daha da çok arttırdığı yıllar olmuştur.
Aynı süre zarfında ulusal ve uluslararası sermaye için ise bir kriz söz konusudur. Dönemin Hükümeti de sermayenin yaşadığı sıkıntıları aşmak adına ekonomik bir dönüşümü gündemine aldı ve 24 Ocak kararları olarak bilinen ekonomik istikrar programını açıkladı.

İşçi sınıfı için pahalılık, zam, ekonomik baskı, güvencesizlik, geleceksizlik anlamına gelen 24 Ocak Kararlarının bir toplumsal dirençle karşılaşılmadan uygulanabilmesi çalışmaları 12 Eylül 1980 tarihinde askeri darbeyle sonuçlandı. 12 Eylül askeri darbesi ile çalışma yaşamı ve işçi hakları konusunda sermaye örgütlerinin talepleri dikkate alındı ve işçi sınıfının yıllar içerisinde biriktirdiği haklara büyük darbe vuruldu. Darbe ile birlikte sendikal faaliyetler durduruldu, grevler yasaklandı ve toplu iş sözleşmesi hakkı askıya alındı. Darbeden sonra yapılan yasal düzenlemeyle kıdem tazminatına tavan uygulanmaya başlandı. 1990’lı yılların başına dek reel ücretlerde ciddi düşüşler yaşandı.
Tüm askeri darbeler gibi 12 Eylül darbesi de öncelikle toplumun en geniş kesimini oluşturan emekçileri ve onların temsilcileri olan sendikaları vurmuştur. Bu durum bundan sonra da değişmeyecek, darbelerin en büyük mağduru yine işçi sınıfı olacaktır. İşçi sınıfı olarak demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran ya da kısıtlayan her türlü darbeyi lanetliyor, ülkemizde özgürlüklerin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün, sosyal dayanışmanın hakim olması için mücadelemizi sürdürüyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Süleyman Akyüz
Genel Başkan