• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kamu da Çalışan Taşeron İşçiler için Yeni Yönetmelikler Yayımlandı

Taşeron Şirketler Kazançlı Çıktı

Maliye Bakanlığının, “Kamu Kurumlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesi Hakkında” yönetmeliği 22 Ocak 2015, “Kamu İhale Kanuna Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında” yönetmeliği  ise 8 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

12.02.2015

Resmi Gazete'de yayımlanan ve 6552 sayılı Torba Kanun’da yapılan düzenlemelere bağlı olarak hazırlanan yönetmelikler, tüm taşeron işçileri değil sadece kamuda çalışan taşeron işçileri ilgilendiriyor.

Yönetmelikte yer alan maddeler incelendiğinde kamu taşeron işçilerine sağlanan hakların taşeron şirketlere herhangi bir yük getirmediği, oluşacak farkların kamu tarafından karşılanacağı görülüyor.

Yönetmeliklerde yer alan düzenlemelerin bazıları şu şekilde:

Yönetmeliğe göre kamu kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalışanların kıdem tazminatlarının doğrudan kamu kuruluşlarını tarafından ödenecek. Alt işverenin kıdem tazminatı ile ilgili hiçbir sorumluluğu olmayacak.

Kamuda çalışan taşeron işçilerle ilgili yapılacak toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkları kamu tarafından taşeron şirkete ödenecek.

Yönetmeliğin 4. maddesi “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak yetki tespit işlemlerinde, 4734 sayılı Kanunun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale alan alt işverenlere ait her bir ihale sözleşmesi ayrı bir işyeri olarak değerlendirilir. Aynı alt işveren tarafından aynı işkolunda yapılan her bir ihale sözleşmesi için işyeri düzeyinde yetki tespiti verilir” şeklinde.

Yetkilendirme taşeron şirket düzeyinde değil, işyeri düzeyinde olacak. Yani bir işyerinde farklı iş kollarına giren aynı şirkete bağlı işçiler, iş kolları esasına göre farklı sendikalarda örgütlenecek ve bu işçiler için artık ayrı ayrı toplu iş sözleşmesi yapılacak.

Yönetmelik ayrıca Bakanlığın ilgili sendikaya yetki belgesi vermesinin ardından 6 iş günü içerisinde alt işverenin, merkezi yönetim kapsamındaki kamu kuruluşlarının üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisini yetkilendirmesini zorunlu kılıyor. Alt işveren kamu işveren sendikalarından birisini yetkilendirmez ve toplu sözleşmeyi kendisi imzalarsa oluşacak ücret/fiyat farkının kamu bütçesi tarafından karşılanmayacağı belirtiliyor. Böylece kamuda taşeron işçilerle ilgili imzalanacak bütün sözleşmeler tek bir elde merkezileştirilmiş olacak.

TİS’lerin süresi de yönetmelikle sınırlandırılıyor. TİS’in süresinin ilgili ihalenin süresini geçemeyeceği ifade ediliyor.