• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

'Tek çıkış yolu toplu direniş'

Sendikacılar AKP'nin 19. yüzyılın "vahşi kapitalizmine" benzeyen politikalar uyguladığını belirterek, "Tek bir çıkış yolu toplu direniştir" dedi.

soL
06.09.2011


Son dönemlerde artan "işten çıkarılmalar" ve sendika değiştirme zorlamaları, "Hükümet örgütlü tüm yapıları ortadan kaldırmak istiyor" şeklinde değerlendirilirken, sendikacılar AKP'nin 19. yüzyılın "vahşi kapitalizmine" benzeyen politikalar uyguladığını belirterek, "Tek bir çıkış yolu toplu direniştir" dedi.

DİHA'dan Meryem Yıldırım'ın haberi şöyle:

"Hak, özgürlük, eşitlik, adalet" gibi söylemlerle iktidara gelen AKP, iktidarda bulunduğu 9 yıllık sürece içinde, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, sağlık ve eğitim alanlarında dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiğini savunurken, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve siyasi partiler ise, tam aksini düşünüyor. Toplumun birçok kesimi, AKP'nin devletin bütün kurumlarında kadrolaşmasını sağlayarak, tek tip ülke yaratma peşinde olduğunu, belirterek, örgütlü yapıların da ortadan kaldırmak istendiğine dikkat çekiyor. 9 yıllık süre zarfında yaşananlar ise durumu daha iyi açıklıyor. İktidara geldiğin başta YÖK ve yargı kurumları olmak üzere, birçok devlet yapılanmasına karşı çıkan hükümetin, gelinen aşamada bu kurumları savunuyor olması, "kadrolaşma" iddialarını doğrularken, son dönemlerde ise çalışma yaşamında benzer sorunlar ortaya çıktı. 12 Eylül'de yapılan referandumdan sonra sendikalara Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakkı tanındı, yine "Torba Yasa"dan sonra çeşitli iyileştirilmelere gidildiği ileri sürüldü, ancak TİS görüşmeleri yapılmadığı gibi, sendikal haklarını savunan işçi ve emekçilerde baskı altına alındı. Yine "örgütlü yapıları dağıtmak" iddiasını doğrular nitelikte, son dönemlere sendikalı oldukları için birçok kişi işten atılırken, çok sayıda sendikalı da, hükümete yakınlığı ile bilinen sendikalara geçmeye zorlandı. "Suyumuza, ekmeğimize, doğamıza dokunma" diyen yaşam savunucularına, işçilerin "onurlu yaşam" çığlıklarına ise şiddetle cevap verildi.

devamı için: