• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Teknik Plastik'te Yeni Üyelerimize Sendikayı Anlattık

26.11.2012

İstanbul 2 Nolu Şubemiz’e bağlı yeni örgütlenme çalışmaları yapılan Teknik Plastik SEALED AİR işyerinde çalışan 100'ün üzerinde üyemizin katılımıyla 18 Kasım 2012 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Şube Başkanımız Ecvet Eşlegül ve Örgütlenme Uzmanımız yeni üyelerimize sendikanın ve sendikalaşmanın önemini anlattı.

Kaynak: İstanbul 2 Nolu Şube