• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Temel Göstergeler

2006-2011 yılları arasına ait temel göstergeleri (kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı, aile zammı, yemek-çocuk-aile yardımlarında ssk muafiyeti, ssk taban-tavan rakamları, asgari ücret, gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınacak tarife, sakatlık indirimi tutarları vb.) bilginize sunuyoruz.

15.06.2012