• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Temsilciler Kurulu

ULUSAL / YEREL BASIN VE YAYIN KURUMLARININ DEĞERLİ TEMSİLCİLERİ, TEMSİLCİLER KURULUMUZUN YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİ, 27.08.2004DEĞERLİ ARKADAŞLARIM...İş hayatı gündemimizde öne çıkan birkaç hususa kısaca dikkat çekeceğimiz basın toplantısı ve temsilciler kuruluna hoş geldiniz diyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.
27.08.2004

ULUSAL / YEREL BASIN VE YAYIN KURUMLARININ DEĞERLİ TEMSİLCİLERİ, TEMSİLCİLER KURULUMUZUN YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİ, 27.08.2004DEĞERLİ ARKADAŞLARIM...İş hayatı gündemimizde öne çıkan birkaç hususa kısaca dikkat çekeceğimiz basın toplantısı ve temsilciler kuruluna hoş geldiniz diyor hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her geçen gün işsiz sayısının arttığı ülkemizde maalesef işsizliğe çare olacak üretim artışı sağlanamamıştır.Yani istihdam sahalarının açılması bir yana mevcut işyerleri çeşitli nedenlerle kapatılmakta veya çalışanları azaltılmak suretiyle işsizler ordusuna yenileri katılmaktadır. Sendikamızın sadece sızlanmak, dert bezirganlığı yapmak niyetinde olmadığını, aksine derde çare olmak ve hep birlikte çözüm arayışında olduğunu, daha önceleri yapmış olduğumuz çözüm önerileriyle ortaya koymuş idik.Bunlardan en önemlisi kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması ile ilgili yaptığımız uyarıda çarenin çalışanların sendika üyesi olmaktan geçtiğini defalarca söyledik.Çalışanlarının tümü sendika üyesi olan bir işyerinde devlet de, çalışan da hakkını alır. Devlet vergisini, sigorta primini kolay takip eder... Büyük bir gelir kaybını önler. Bu da bu millete yatırım olarak döner.Bunun için süratle yapılması gereken sendikalı çalışan sayısı arttırılmalı, sendikalı olma önündeki engeller kaldırılmalıdır.Önemli bir gelişmede yaklaşık bir yıldan bu yana takip ettiğimiz 5229 sayılı yasanın 14. md. sinde kısaca özelleştirme mağdurlarının bir başka kamu kuruluşlarında işe yerleştirilmeleriyle alakalı yasanın meclis tatile girmeden çıkarılmış olması... Ancak son anda verilen bir önerge ile özelleşen kurumdan ilk altı ay içerisinde çıkarılanları kapsar denmesi, dolayısıyla POAŞ özelleştikten sonra, bu sürenin sonrasında çıkarılan arkadaşlarımızı bir kez daha mağdur etmiştir.Ancak yasayı Cumhurbaşkanı geri iade ettiğinden bu durum tekrar ele alınarak düzeltilebilmesi olası hale gelmiştir. Görüştüğümüz siyasiler tekrar meclise gelen bu yasanın düzeltileceği sözünü vermişlerdir. Bu yasanın düzeltilerek bir an önce meclisten çıkartılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.Değerli Arkadaşlarım...Şehrimizin önemli bir gündemi Seka arazisinin Erdemir’ e verilmesi ile ilgili kısaca söylemek gerekirse; sendikamızın her zaman söylediği, bu konuda önce Seka işçisine ve Kocaeli halkına danışılmadan, sorulmadan bir şey yapılmamasıdır.Çünkü öncelikle bu alanda emeğiyle çalışıp kazanan İzmit’ in çocukları ve bu şehrin insanları hak sahibidir. Kısacası kamuoyunun hassasiyetleri dikkate alınmalıdır... Gündemimizin en önemli maddesine gelince, tüm çalışanları direk ilgilendiren önümüzdeki günlerde meclise gelmesi muhtemel “Kıdem Tazminat yasa taslağı” dır. Bu tasarıya göre, Çalışanların tek güvencesi Kıdem Tazminatının fona devredilmesi veya 30 günden 15 güne çekilmesi yönündeki bir takım çalışmalar bizi endişelendirmektedir. Bu hazırlanan taslakta kısmen hakların yok edilmesinin amaçlandığının dahasında da tamamen yok etmenin yolu açılmaya çalışılmaktadır. Ömrünün en verimli çağını iş yerinde geçirmiş çalışanlarımızın emekliliğinde biraz nefes aldıracak kıdem tazminatıyla oynamak ateşle oynamaktır. Önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak bu taslağın bu haliyle kabulü mümkün değildir. Sendikamız, gelişmeleri dikkatle izlemekte olup, bu konuda çalışanlar adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini aksi taktirde haklarımızın kaybolmasına müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini, ilgililerin ve kamuoyunun dikkatine saygıyla sunarız.Yönetim Kurulu AdınaAli Ufuk YAŞARBaşkan