• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Temsilciler Kurulu

Kocaeli Şubesi Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi (14 Ekim 2005)Tüpraş’ın özelleştirme sürecinde, bu güne kadar yaşananlar ve bunun toplumda bulduğu yankı değerlendirilmiş, devam eden süreçte yapılması gerekenler üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.Petrol-İş Genel Merkezi’nde oluşturulan sendikal stratejinin devam ettirilmesi hususunda görüş birliğine varılmıştır.Medya’nın Tüpraş’ın % 14,76 oranındaki hissesinin satışında yoğunlaşması ve bunun giderek % 51 oranındaki asıl satışı (!) örtecek bir durum yaratması üzerine, bu bulanıklığın giderilmesi yönünde kamuoyu oluşturulm
14.10.2005

Kocaeli Şubesi Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi (14 Ekim 2005)Tüpraş’ın özelleştirme sürecinde, bu güne kadar yaşananlar ve bunun toplumda bulduğu yankı değerlendirilmiş, devam eden süreçte yapılması gerekenler üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.Petrol-İş Genel Merkezi’nde oluşturulan sendikal stratejinin devam ettirilmesi hususunda görüş birliğine varılmıştır.Medya’nın Tüpraş’ın % 14,76 oranındaki hissesinin satışında yoğunlaşması ve bunun giderek % 51 oranındaki asıl satışı (!) örtecek bir durum yaratması üzerine, bu bulanıklığın giderilmesi yönünde kamuoyu oluşturulması için gereğinin üst kurullarımıza sunulmasına karar verilmiştir.Özelleştirme sonrası İgsaş işyerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için diyalogun üst düzeyde devam ettirilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.Gübretaş, Ege Kimya, Detaş ve Shell işyerlerimizin sorunları görüşülmüş gerekli öneri ve teklifler değerlendirilmiştir.Temsilciler Kurulumuz, sendikamızın özelleştirmeler karşısında oluşturduğu “Toplumun Vicdanı”olma gerçeğinin, ülke adına kullanılması gerekli bir dönüşüm aracı olduğuna inanmaktadır. Ve bu inançla, sonraki süreç karşılanacak, örgüt disipliniyle hep mücadele alanında olunacaktır. Bu arada Pakistan’da yaşanan felaketle ilgili olarak önümüzdeki günlerde gerekli yardım kampanyalarının bağlı tüm işyerlerimizde başlatılmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla. Kocaeli Şube Temsilciler Kurulu AdınaAli Ufuk YAŞARBaşkan