• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Temsilciler kurulu sonuç bildirgesi

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi Temsilciler Kurulu'nun 02.2006 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıdaki konular ele alınmıştır.
16.02.2006

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi

Temsilciler Kurulumuz 16.02.2006 tarihinde toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüştür:

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun TÜPRAŞ ihalesi ile ilgili olarak verdiği yürütmeyi durdurma kararı derhal uygulanmalıdır.15 Şubat 2006 tarihinde Sendikamız Genel Merkezinde, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve ilgili şube (Aliağa, Batman, Kırıkkale, Kocaeli ve Yarımca) yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, söz konusu kararın Danıştay 13. Daireye gelmesi ve taraflara tebliğ edilmesi ile birlikte hukuki süreç tamamlanmış olacaktır. Bundan sonra yapılacak olan tek şey bu kararın derhal hayata geçirilmesidir. Aksi halde kimse bizi “yasadışı” yollarla ele geçirilmiş bir işyerinde çalışmaya zorlayamaz; kamu malı olan Tüpraş’a sahip çıktığımız için suçlayamaz.-Ülkemiz gündeminde bulunan son derece önemli bir diğer konu da, hükümetin yakında TBMM’e getireceği yasa tasarısıdır: IMF’ye verilen sözler doğrultusunda Sağlık ve Sosyal Güvenlik yeniden ele alınıyor. Eğer tasarıya dur diyemez isek, olacak olan kısaca şudur: Emeklilik koşulları daha da zorlaşacak, emekli aylıkları azalacak; sağlık hizmeti ise tamamen piyasanın insafına terk edilecek yani parası olana verilecektir. Bu konuda, emek platformu bileşenleri örgütler ile birlikte, bölgemizde yapılacak etkinliklere öncülük edeceğiz, katkı koyacağız. Bu saldırıyı, sendikaların toplumun diğer emekçi kesimleri ile bir araya gelebilmesinin bir fırsatı olarak da değerlendirmeliyiz.-Yaşadığımız sorunlardan biri olan “taşeron” işçiliği hususunda, son günlerde -özellikle Petkim’de- ciddi bir artış görülmektedir. İşverenin, “personel eksikliği” bahanesinin arkasına sığınarak örgütsüz, dolayısı ile ucuz işçiliğin yaygınlaşmasına izin vermeyeceğiz. Yine bir diğer sorun ise “geçici işçilik” konusudur. Sendikamız Genel Merkezi ile birlikte, sorunun çözümü için çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Sorun çözülünceye dek, iş akitlerinin askıya alınmaması, aksi halde topluca izne çıkacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.-21 Ocak 2006 tarihinde yapılan 7. Olağan Genel Kurulumuzu ardından, Tüzüğümüz gereğince, iki işyerimizde de Temsilcilik seçimleri, uygun olan en kısa zamanda yapılacaktır.-Bu vesile ile, bazı Avrupa gazetelerinde yayınlanan karikatürler konusuna da değinmek istiyoruz: İnsanların inançları ile kimse alay edemez. Bunun ifade özgürlü ile ilgisi olamaz. Bunu yapanları kınıyoruz. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir husus da, emperyalistlerin değirmenine su taşıyacak tepki biçimlerinden kaçınılması, tepkilerimizi bize yakışan tavır içinde ortaya koymamızdır.

Petrol-İş Aliağa Şube Temsilciler Kurulu