• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi

PETROL-İŞ SENDİKASI KIRIKKALE ŞUBETEMSİLCİLER KURULUSONUÇ BİLDİRGESİ2 EKİM 2004 AB sürecinde kültürel haklar başta olmak üzere sosyal, siyasal her konuyu didik didik eden AB komiserlerinin Türkiye’deki AB sevdalılarının en temel hak olan işçi hakları konusunda hiç söz etmemesi ayrıca düşündürücüdür. Ülkemizde çalışma koşullarının olumsuzluğu, denetimsizliği her anlamda artarak devam etmektedir.
02.10.2004

PETROL-İŞ SENDİKASI KIRIKKALE ŞUBETEMSİLCİLER KURULUSONUÇ BİLDİRGESİ2 EKİM 2004 AB sürecinde kültürel haklar başta olmak üzere sosyal, siyasal her konuyu didik didik eden AB komiserlerinin Türkiye’deki AB sevdalılarının en temel hak olan işçi hakları konusunda hiç söz etmemesi ayrıca düşündürücüdür. Ülkemizde çalışma koşullarının olumsuzluğu, denetimsizliği her anlamda artarak devam etmektedir. Milyonlarca işsizi sigortasız çalışmakta, işyerlerinde işçi sağlığı, iş güvenliği hiçe sayılmakta, bunun son örneği, Kastamonu Küre’de yaşanan ve 19 işçinin yaşamına mal olan iş kazası, işyerlerindeki olumsuz çalışma koşullarının bir örneğini teşkil etmektedir.Yeni yasama döneminde TBMM de gündeme gelecek olan Sendikalar Yasası ile Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Yasalarındaki değişiklikler bir nebze olsun işçi ve sendikalar lehine düzenlenmelidir. Bu düzenlemelerin işçi lehine olması için tüm sendikalar ciddi bir tavır geliştirmelidir.Irak’taki haksız işgal kan akıtmaya ve bölge barışını tehdit etmeye devam etmektedir. Bölgede kin tohumları başta ABD olmak üzere tüm dünyayı yıllarca etkileyecektir.İnsanlığın çıkarı, ABD’nin Irak’ta yenilerek çekilmesindedir.Kamu çalışanlarının hak mücadelesini destekliyoruz. Onların hak ettikleri insanca yaşam düzeyine gelmeleri biz işçilerin de en büyük beklentisidir, bu ülkede üretene, çalışana gerekli değer verilmedikçe ülkenin gelişmesi olası değildir. Kaldı ki; gelişme denen şeyi sadece borsaya, bonoya, faize, döviz’e indirgememek gerekir. Gelişme istihdam yaratmak, özgür pazarlıkla hakkını aramak ve demokratik sendikal örgütlenmenin varlığını da gerektirir.Örgütlenme önündeki her türlü yasa kaldırılmalı ki ancak o zaman demokrasi işler hale gelsin.IMF politikaları Türkiye’nin ve Türk insanının yararına değil, aksine ülkeyi uçurumun kenarına götüren bir politikadır. Bu politikaların sonuçları ekte sunulmuştur. Ekte sunduğumuz istatistiki değerlerden anlaşılacağı üzere bugünkü siyasal iktidarın da izlediği yol sağlıklı bir yol değil. Türkiye’yi krizlerden çıkaracak veya olası krizleri engelleyecek bir yol değil. Aksine Türkiye’yi ve Türk insanının geleceğini ipotek altına alan topyekün yoksullaşmayı arttıran bu program terk edilmeli istihdam artışını ve üretimi teşvik eden politikalar benimsenmeli. Özelleştirmeler Türkiye’nin gerçeğine uygun değil Özelleştirme yerine KİT’ler yeniden yapılandırılmalı. Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şube Temsilciler Kurulu adına Başkan Recep SEFER