• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Temsilciler Kurulu toplantımız yapıldı

Temsilciler Kurulu toplantımız yapıldı27.03.2008Şubemiz Temsilciler Kurulu toplantısında işyerlerinin genel değerlendirilmesi yapıldı.
27.03.2008

Temsilciler Kurulu toplantımız yapıldı27.03.2008Şubemiz Temsilciler Kurulu toplantısında işyerlerinin genel değerlendirilmesi yapıldı. Toplantıda Ülke gündemi ve çalışma hayatı ile ilgili açıklamalar yapan Şube Başkanı Ali Ufuk YAŞAR; "Çalışanlar adına gündemin en önemli maddesi olan SSGSS Yasa Tasarısı hakkında, yasa tasarısı ile ilgili Emek Platformu ile Bakanlık arasında mutabakat sağlanan maddeler dışında, çalışanların kayıplarının söz konusu olduğunu, tasarının bu şekliyle yasalaşması durumunda çalışanların kazanılmış haklarını kaybedeceklerini, 65 yaş uygulamasının bugün için uygulanmıyor görülse de; çocuklarımızın geleceğine bu günden ipotek konulması anlamı taşıyacağını, dolayısıyla kabul edilemeyeceğini söyledi. Ayrıca "itibar-i hizmet" ten mevcut şekliyle istifade eden çalışanlar yanında, iş kolu itibariyle Rafineri işçilerinin de bu tanıma dâhil edilmesinin önemini belirterek, bu konuların Türk-iş tarafından çalışanların hak kaybına uğramaması doğrultusunda daha iyi takip edilmesini; aksi takdirde Emek Platformu ile eylem birlikteliğinin devam etmesi gereğini vurguladı."