• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

HABER

Tıbbi İlaçların İmalatı, “Tehlikeli Sınıfta” Kaldı

“Eczacılığa ilişkin tıbbi ilaçların imalatı” işkolunun tehlike sınıfının düşürülmesine dair yapılan başvurular, sendikamızın görevlendirdiği danışmanımız Kimya Mühendisi Hasan Tahsin Durmuş'un hazırladığı dosya ve yaptığı sunum neticesinde reddedildi.

13.01.2017

Nace Kodu 21.20.01 olan “Eczacılığa ilişkin tıbbi ilaçların imalatı (antibiyotik içeren tıbbi ilaçlar, ağrı kesiciler, hormon içeren ilaçlar vb.) işkolunun tehlike sınıfının “TEHLİKELİ” den çıkartılarak “AZ TEHLİKELİ” sınıfa düşürülmesi için yapılan başvuru, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan “Faaliyet Kodları Tehlike Sınıfları Üst Kurul Toplantısı”nda değerlendirildi.

Toplantıda, sendikamızın görevlendirdiği danışmanımız Kimya Mühendisi Hasan Tahsin Durmuş, Türk-İş adına bir sunum yaparak, bahsi geçen işkolundaki tehlikelerle ilgili bilimsel ve teknik açıklamalar yapmış ve neticede tehlike sınıfının düşürülme talebi, 2 oya karşı 9 oyla reddedilmiştir. Bu haliyle ilgili işkolu, “TEHLİKELİ” sınıfta kalmıştı.

İşyerlerinin tehlike sınıfı, işçi sağlığı ve iş güvenliği anlamında işverenin sorumluluklarının ölçüsünü belirliyor. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi'nin çalışma süreleri, İş Güvenliği Eğitimi süreleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları'nın toplanma aralıkları gibi birçok faaliyet, işyeri tehlike sınıfına göre belirleniyor.