• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Torba Yasaya Karşı Temaslar Sürüyor

Sendikamız Genel Başkanı Sayın Süleyman Akyüz ve Genel Sekreteri Salih Akduman, TBMM'de CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Turan Aydoğan ile biraraya geldiler.

05.11.2020

Sendikamız Genel Başkanı Sayın Süleyman Akyüz ve Genel Sekreteri Salih Akduman, TBMM'de CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Turan Aydoğan ile biraraya geldiler. 4 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede, mecliste görüşülmeye başlanan ve istihdamda esnekleşmeye ve güvencesizleşmeye yol açacak, belirli yaş gruplarındaki çalışanların kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldıracak Torba Kanun ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz, Turan Aydoğan’a bu yasayla işçi sınıfından neler koparılacağına dair detaylı bilgilendirme yaptılar.

Dün akşam saatlerinde de TBMM Genel Kurulu soru-cevap kısmında söz alan Av. Turan Aydoğan;  “2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde SSK tavan ücreti ile kıdem tazminatı tavan ücreti aynıydı. Şimdi SGK tavan ücreti 21 bin lira, kıdem tazminatı tavan ücreti 7 bin lira yani kıdem tazminatını yediniz, şimdi kılçığıyla uğraşıyorsunuz. 25 yaş altında ve 50 yaş üzerinde çalışanlar, toplam istihdamın kabaca dörtte 1'ini oluşturuyor. Bu dörtte 1'i güvencesiz çalışma ortamına itiyorsunuz. Getirdiğiniz yasayla kıdem tazminatı alınamayacak, ihbar tazminatı alınamayacak, işe iade davası açılamayacak, sendikalaşma oranı düşecek, tam zamanlı çalışma kısmi zamanlıya çevrilerek işçi suistimal edilecek, istismara uğratılacak, emeklilik yaşının başlangıcı hizmet açısından fiilen 18'den 25'e çıkarılacak.” dedi.