• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Toros Tarım'da Yeni Üye Eğitimi Yapıldı

Adana Şubemizin örgütlü olduğu Toros Tarım işyerinde 19 Ocak Çarşamba günü Yeni Üye Eğitimi yapıldı. Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Niyazi Recepkethüda'nın katılımıyla ve iki grup halinde yapılan eğitimlere yaklaşık 60 üyemiz katıldı.

19.01.2022

Adana Şubemizin örgütlü olduğu Toros Tarım işyerinde 19 Ocak Çarşamba günü Yeni Üye Eğitimi yapıldı. Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Niyazi Recepkethüda'nın katılımıyla iki grup halinde yapılan eğitimlere yaklaşık 60 üyemiz katıldı. Eğitim programında gruplar, 1,5 saatlik dersler halinde eğitime katıldılar.

Adana Şube Başkan Yardımcımız Cemalettin Çetinkıran’ın tanıştırma konuşmasının ardından Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Niyazi Recepkethüda, hem Petrol-İş'in eğitim politikasına ilişkin çerçeve bir sunum yaptı hem de üyelerimiz tarafından gelen sorulara yanıt verdi.

Sendikamız Eğitim Uzmanı Erhan Kaplan tarafından verilen eğitimde temel sendikal konular başlığı altında, sendika nedir, sendikal örgütlülük neden önemlidir, sınıf bilincinin oluşmasında sendikalı olmanın rolü, örgütlü mücadele ve dayanışmanın çalışma hayatında neyi ifade ettiğine ilişkin konular işlendi.