• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TPAO işçileri işyerlerini terk etmeme eylemlerine başlıyor

Petrol-İş üyesi işçiler, işyerlerini terk etmeme eylemleriyle  Hükümetin, Kamu-İş Sendikası'nın ve TPAO yönetiminin toplu sözleşmelere ilişkin tutumunu protesto edecekler.

 

17.08.2009
Petrol-İş üyesi TPAO işçileri işyerlerini terk etmeme eylemlerine başlıyor
 
Sendikamızın Batman, Adıyaman, Ankara ve Trakya şubelerinde örgütlü Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanı, Petrol-İş üyesi işçiler, kamu toplu iş sözleşmelerinin sonuçlandırılamaması nedeniyle bugün (17 Ağustos) mesai bitiminden sonra işyerlerini terk etmeme eylemlerine başlıyorlar. İşyerlerini terk etmeme eylemlerinin ne kadar süreceği ise gelişmelere bağlı olacak. Petrol-İş üyesi işçiler, işyerlerini terk etmeme eylemleriyle  Hükümetin, Kamu-İş Sendikası'nın ve TPAO yönetiminin toplu sözleşmelere ilişkin tutumunu protesto edecekler.
 
Sorun düşük ücret ve ücret dengesizliği
TPAO işyerindeki sorunlarımızın temelini ücret dengesizlikleri ve düşük ücretler oluşturuyor. Ücret dengesizliğinin esas nedeni ise, kamu işletmelerinde yıllardır IMF politikaları doğrultusunda işgücü maliyetlerini aşağıya çekmek adına düşük ücretle işçi alımı yapılmasıdır. Bu sorunun çözümü, işyerlerinde uygulanmakta olan ücret skalalarının günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesidir. Böyle yapıldığı taktirde hem çalışanlar arasındaki ücret dengesizliği giderilecek hem de çalışanların ücretleri reel olarak artacaktır.  Ücret dengesizliklerinin giderilmesiyle birlikte, işe giriş ücretleri makul bir düzeye çekilmeli, giderek yaygınlaşan hizmet alımlarına son verilmelidir.
 
Sorunun çözümü aslında kolaydır. TPAO'da uygulanmakta olan ücret skalalarının güncellenerek işe ilk giriş ücretlerinin arttırılması, saptanan ilk giriş ücreti esas alınarak kıdem ve tahsil faktörlerine bağlı olarak ücretler arasında adaletli, oransal farklılıklar yaratmak suretiyle dengesizliklerin giderilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, bu düzeltme sayesinde, TPAO'da işe başladıktan kısa bir süre sonra maddi yetersizlikler dolayısıyla kaybedilen nitelikli işgücünün yeniden kurum içinde muhafaza edilmesi sağlanabilecektir.
 
Eğer Hükümet, bu işyerimizin grev yasağı kapsamında olmasına güvenerek sorunu bir şekilde Yüksek Hakem Kurulu aracılığı ile kendi istediği biçimde halledeceği umudunu taşıyorsa, şimdiden uyarıyoruz. Bütünüyle demokrasiye aykırı, hiçbir gelişmiş ülkede olmayan çağdışı bir yasak nedeniyle işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanmayacaklarını sananlar yanıldıklarını anlayacaklardır. Hiç kimse işçilerin en meşru, en demokratik, en yasal taleplerini susturmaya yeltenmemeli ve sabrımızın sınırlarını zorlamamalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Mustafa ÖZTAŞKIN
Genel Başkan