• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TPAO işyerlerinde başlayan eylemler sürüyor

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle 17 Ağustos tarihinden itibaren mesai bitiminden sonra işyerlerini terk etmeyen Petrol-İş üyesi TPAO işçileri bugün de işe gitmedi.

20.08.2009
Sendikamız üyesi TPAO işçileri bugün işe gitmedi
 
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle 17 Ağustos tarihinden itibaren mesai bitiminden sonra işyerlerini terk etmeyen Petrol-İş üyesi TPAO işçileri bugün de işe gitmedi. Ankara, Adıyaman, Batman ve Trakya Bölge Müdürlüklerinde gerçekleştirilen 24 saatlik işe gitmeme eylemleri  Petrol-İş üyesi TPAO işçilerinin tam katılımıyla sürdü. Petrol-İş'in Ankara, Adıyaman, Batman ve Trakya şubelerine bağlı TPAO işyerlerinde 3 bin 400 işçi çalışıyor. Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın ile Genel Yönetim Sekreterimiz Mehmet Güray Ankara'da, Genel Sekreterimiz Mustafa Çavdar Trakya'da, Genel Mali Sekreterimiz İbrahim Doğangül Adıyaman'da, Genel Örgütlenme ve Eğitim  Sekreterimiz Nimetullah Sözen de Batman'da TPAO işyerlerinde başlatılan eylemlere üyelerimizle birlikte katıldılar. Petrol-İş'in TPAO eylemlerine, sendika, siyasi parti, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının desteği de sürüyor. 
 
Ücret dengesizliği yıllardır çözülmedi
 
TPAO işyerindeki sorunlarımızın temelini ücret dengesizlikleri ve düşük ücretler oluşturuyor. Ücret dengesizliğinin esas nedeni ise, kamu işletmelerinde yıllardır IMF politikaları doğrultusunda işgücü maliyetlerini aşağıya çekmek adına düşük ücretle işçi alımı yapılması. İşyerlerinde uygulanmakta olan ücret skalalarının günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerekirken bu sorun yıllardır çözülmüyor.  Ücret skalalarının yeniden düzenlenmesi halinde hem TPAO çalışanları arasındaki ücret dengesizliği sorunu çözülecek hem de çalışanların ücretleri reel olarak artacak. Ücret dengesizliklerinin giderilmesiyle birlikte, işe giriş ücretlerinin makul bir düzeye çekilmesi, giderek yaygınlaşan hizmet alımlarına son verilmesi de sendikamızın talepleri arasında. TPAO'da uygulanmakta olan ücret skalalarının güncellenerek işe ilk giriş ücretlerinin arttırılması, saptanan ilk giriş ücreti esas alınarak kıdem ve tahsil faktörlerine bağlı olarak ücretler arasında adaletli, oransal farklılıklar yaratmak suretiyle dengesizliklerin giderilmesi sağlanmalıdır. Bu gerçekleştirildiği takdirde  TPAO'da işe başladıktan kısa bir süre sonra maddi yetersizlikler dolayısıyla işini bırakan nitelikli işgücü de yeniden kazanılmış olacak ve kurumun iş gücü kaybı önlenecektir.
 
Siyasi iktidar, Kamu-İş ve TPAO yönetimi bu işyerimizin grev yasağı kapsamında olmasına güvenerek sorunu bir şekilde Yüksek Hakem Kurulu aracılığı ile kendi istediği biçimde halledeceği umudunu taşıyorlarsa yanılıyorlar.  Demokrasiye aykırı, hiçbir gelişmiş ülkede olmayan çağdışı bir yasak nedeniyle işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanmayacaklarını sananlar yanıldıklarını anlayacaklardır. Bugün tüm TPAO işyerlerinde gerçekleştirilen işe gitmeme  eylemi bunun bir kanıtıdır. Sendikamızda örgütlü TPAO işçilerinin en meşru, en demokratik, en yasal talepleri engellenemez.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
PETROL-İŞ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU