• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TPAO'da Haksız ve Hukuksuz Uygulamalara Son Verilmelidir

21.01.2004 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı Batman ve Adıyaman Bölge Müdürlüklerinde 01.01.2004 tarihi itibariyle sözleşmesi yenilenmediği için 1000’e yakın müteahhit işçisi üyemizin iş akdi feshedilmiştir.
21.01.2004

21.01.2004 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı Batman ve Adıyaman Bölge Müdürlüklerinde 01.01.2004 tarihi itibariyle sözleşmesi yenilenmediği için 1000’e yakın müteahhit işçisi üyemizin iş akdi feshedilmiştir. Adıyaman Bölge Müdürlüğünde üyelerimize Sendikal kazanımlarını yok eden bir sözleşme imzalattırılmış ve üyelerimiz işbaşı yapmışlardır.Ancak, Batman Bölge Müdürlüğündeki üyelerimiz tüm kazanımlarını yok sayan bu hukuk dışı sözleşmeye imza atmadıkları için sözleşmeleri feshedilmiştir; bu nedenle yılbaşından beri mücadelelerine devam etmektedirler. Yine Türkiye Petrolleri A.O. ‘da 3 Mayıs 2002 tarihinde Türk-İş ile Hükümet arasında yapılan protokole işveren uygun davranmadığı için,kadroya alınmayan 125 geçici işçi üyelerimizin sorununa hala nihai bir çözüm bulunmamıştır. Biz Petrol-İş Sendikası olarak gerek Batman ve Adıyaman’daki üyelerimizin gerekse geçici işçi statüsündeki üyelerimizin sorunlarının çözümü için her türlü iyi niyetli çabayı göstermekteyiz. Ancak çözüm alamamaktayız. Bugün burada bu sorunlarımızı ve haklı taleplerimizi kamuoyuna duyurmak amacıyla bu basın açıklamasını yapma gereği duyduk. Aynı zamanda TPAO Genel Müdürlüğü, Batman, Adıyaman ve Trakya Bölge Müdürlüklerinde üretimden gelen gücümüzü kullanarak bugün iş bırakıyoruz ve yetkilileri uyarıyoruz. Haklı taleplerimize en kısa zamanda çözüm bulunmadığı takdirde eylemlerimize kesintisiz olarak devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Petrol-iş Sendikası Ankara ŞubesiYönetim Kurulu adına Mustafa Özgen Başkan