• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Açıklama… Açıklama…

TP'nin TPIC'e Devir Komisyonu Toplandı

3 Ekim Salı günü Enerji Bakanlığı'nda TP'nin TPIC'e devir komisyonu toplandı.

03.10.2017

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TP)’nın Sondaj, Workover, Kuyu tamamlama ve Jeofizik Operasyonlar Müdürlüğü’nün, Turkish Petroleum International Company Limited Şirketi (TPIC)’ne devrine ilişkin kurulan komisyon 3 Ekim 2017 Salı günü, saat 11:00’de Enerji Bakanlığı’nda toplandı. Komisyonda; Enerji Bakanı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, TP Genel Müdürü Melih Han Bilgin, TP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çalık, Petrol-İş Sendikası Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik, TP Genel Müdür Yardımcısı Mücahit Özdemir, TPIC Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, TPIC Genel Müdür Yardımcısı İlhan Çelik, Petrol-İş Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül, Petrol-İş Adıyaman Şube Başkanı Ali Tirpan, Petrol-İş Batman Şube Başkanı Şehmus Kaygusuz, Petrol-İş Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz katıldı.

Tespit edilen endişelerimiz komisyona aktarıldı. TPAO’dan TPIC’e geçişte, gönüllülük esasına bağlı kalınması gerektiği, üyelerimizin ancak böylesi bir geçişle endişelerinin giderileceği ifade edildi. Sendikal heyet olarak, bizlerin “Silivri Modeli” diye nitelediği, Silivri Gaz Depolama Tesisinin TPAO’dan BOTAŞ’a devrinin model alınması gerektiği vurgulandı.

- Üyelerimizin en önemli kaygılarının kamusal güvenceden yoksunluk ve kamu çalışanlığı statüsü olduğu tarafımızca sürekli olarak gözlemlendiğinden bu hassasiyetimiz komisyona sunulmuştur. Bakanlık yetkilileri cevaben; “12.06.2017 tarih ve 2017/10472 sayılı kararname eki ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TP)’nın Sondaj, Workover, Kuyu tamamlama ve Jeofizik operasyonları servis hizmeti işlerine ait her türlü araç, iş makinası, kule, gemi diğer her türlü ekipman, malzeme, sondaj park sahaları ve müştemilatı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ait Turkish Petroleum International Company Limited Şirketi (TPIC)’ne kayıtlı defter değeri üzerinden bedelsiz olarak devredilir. Devredilen servis hizmet işlerinde kullanılan taşınmazlar da kayıtlı defter değeri üzerinden bedelsiz olarak TPIC’in kullanımına tahsis edilir.” maddesine ithafen bir kamu kurumundan başka bir özel kuruma bedelsiz geçiş olmayacağı ve BOTAŞ işyerinin %100 kamu sermayeli kurum olması vurgulanarak;

• Çalışan üyelerimizin gönüllülük esası ile,
• Aynı işyerinde Sendikalı TİS hükümlerinin tamamen uygulandığı,
• İş akitleri feshedilmeden (tazminat almadan) uygulanacak bir devir ile,
• Bahsi geçen çalışanların tümünün şu ana kadarki çalışma mahallerinde ve illerinde çalışmaya sendika üyesi olarak devam edecekleri görüşülmüştür.

- TP çalışanı üyelerimizin, emeklilikleri ile ilgili olarak TİS’in ilgili maddesinde belirtilen emeklilik yaşına (55 yaş) uyulması konusundaki ısrarımız sürmüş olup, teşvik ile gönüllü emekliliğin özendirilmesi sürecinin 2018 Ocak ayı sonuna kadar uzatılması talep edilmiştir. Bakanlık ve İşveren yetkilileri bu konudaki önerilerimizi değerlendirip, bizlere yanıt vereceklerini ifade etmişlerdir.

 

FLORMAR'DA DİRENİŞ SÜRÜYOR

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan ve ülkemizin önde gelen kozmetik firmalarından birisi olan Flormar'da işçiler, sendikalaştıkları için işten çıkartılıyorlar. Bugün itibariyle işten çıkarılan işçi sayısı 115'e ulaştı. İşveren önce sendikalaşma çalışmasının öncü işçilerini işten çıkarırken, şimdi başlayan direnişe destek veren işçileri işten atmaya başladı. Öyle ki, tezgah başında birlikte çalışırken işten atılıp direnişe geçen işçi arkadaşlarını alkışladığı için işçiler kapı önüne...
devamı