• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Trakya Şubemizde Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Paneli

03.02.2008

Trakya Şubemiz Meclis'te görüşülmekte olan Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Tasarısı ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasına Petrol-İş üyeleri kitlesel olarak katıldı. 03.02. 2008 tarihinde de konuyla ilgili bir panel yapıldı. Panele konuşmacı olarak Dr. Köksal Aydın ve Doç. Dr. Nurşen Canikli katıldı. Panele Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Nimetullah Sözen de katılarak üyelerimize bilgi verdi.