• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Trakya'da Torba Yasaya Tepki

27.10.2020

Geçtiğimiz hafta TBMM’ye sunulan, ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek birçok maddesi kabul edilen Torba Kanun içerdiği düzenlemelerle esnekleşme ve güvencesizleşmeyi derinleştirererek işçi sınıfının en temel haklarını ortadan kaldırmaktadır.
Torba yasadaki düzenlemelerle 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların iki yıl süreyle belirli süreli iş sözleşmeleri ile çalışmalarının önü açılacaktır, böylece çalışanların dörtte birinden fazlası, kıdem tazminatı hakkını kaybedecek. Düzenlemeyle ayrıca kayıtdışı işçi çalıştıran işveren adeta ödüllendirilmekte, kısmi süreli çalışma teşvik edilmektedir.
Konfederasyonumuz Türk-İş bu düzenlemeye karşı harekete geçerek, 27 Ekim Salı günü üye sendikaları ve kitle örgütlerinin de katılımıyla  tüm Türkiye'de ortak açıklama yaptı. Bugün, Lüleburgaz'da sendikamız Trakya Şubesinin de katılımıyla Torba Yasaya karşı açıklama yapıldı. Açıklamada "İstihdam Paketi" olarak kamuoyuna sunulan düzenlemenin uzun vadede bir güvencesizleştirme ve sendikasızlaştırma paketi olduğu vurgulandı, söz konusu düzenlemenin "işçiye ölümü gösterip sıtmaya razı etme" düzenlemesi olduğuna dikkat çekildi.