• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Tüpraş'ta Satışı Rekabet Kurulu Raporu Durdurmuş | Yelda Ataç-Hürriyet

Tüpraş’ın satışı için verilen yürütmeyi durdurma kararında, Ankara 10. İdare Mahkemesi, Rekabet Kurumu’nun satışa onay verdiği kararı değil, kararın karşı oy gerekçelerini haklı buldu. Karşı oy veren iki üyenin ihaledeki eksikler nedeniyle ilerde hukuki bakımdan savunma yapılamayacak durum içine düşülebileceği uyarısı yaptıkları ortaya çıktı.

 

YELDA ATAÇ
26.05.2004

Tüpraş’ın satışı için verilen yürütmeyi durdurma kararında, Ankara 10. İdare Mahkemesi, Rekabet Kurumu’nun satışa onay verdiği kararı değil, kararın karşı oy gerekçelerini haklı buldu. Karşı oy veren iki üyenin ihaledeki eksikler nedeniyle ilerde hukuki bakımdan savunma yapılamayacak durum içine düşülebileceği uyarısı yaptıkları ortaya çıktı.

 

TÜPRAŞ’ın Tatnetf-Zorlu ortaklığına devri işleminin yürütmesini durduran Ankara 10. İdare Mahkemesi, Rekabet Kurumu’nun satışa onay verdiği kararı değil, kararın karşı oy gerekçelerini haklı buldu. Karşı oy veren iki üyenin ihaledeki eksikler nedeniyle ilerde hukuki bakımdan savunma yapılamayacak durum içine düşülebileceği uyarısı yaptıkları ortaya çıktı.

Mahkemenin atıfta bulunduğu karşı oy gerekçeleri Rekabet Kurulu’nun iki üyesi; Prof. Dr. Zühtü Aytaç ve Rıfkı Ünal’dan geldi. Üye Rıfkı Ünal, karar almak için gerekli bilgilerin yetersiz olduğunu, bu konuda kurulu uyardığını belirtti ve ‘Konunun acil olduğu, ÖİB’de bu bilgi ve belgelerin olmadığı, temininin mümkün olamayacağı belirtilmiştir. Mevzuata aykırı bir uygulama yapılmıştır’ dedi.

ORDUYU HESABA KATMADILAR

Efmerov için ilgili pazar bakımından ciro, kapasite, üretim ve ortaklık yapısı, bağlı işletmeleri, hissedarları, sermaye yapısı ile ilgili incelemeye yeterli bilgi bulunmadığını, ayrıca Tatneft’in ortaklık yapısı ve hissedarlarına ilişkin eksikler de olduğunu kaydeden Ünal, ‘Raporda sivil tüketim esas alınmış, tablolarda askeri tüketim belirtilmediğinden, Tüpraş’ın ciro ve kapasitesi bakımından ve Türkiye toplam tüketimi rakamlarında hesaplama hataları gözlenmektedir’ dedi. Aynı eksikliğin altın hisse konusunda mevcut bulunduğunu anlatan Ünal, şunları kaydetti:

‘Kurul kararında pazara giriş engeli yaratabileceği gerekçesiyle Tüpraş’ın kapasite artış yatırımlarının Rekabet Kurulu’nca izlenmesi tedbirinin, mahiyeti itibariyle ileriye matuf fakat soyut ve ifade ediliş biçimi ile maksadı anlaşılmayan, tali bir öngörü olduğu tarafımızdan mütalaa edilmektedir. Maksadı tartışmaya açık bu tarz bir şart ile Türkiye’de yeni yatırım yapmasının mı yapmamasının mı istendiği teşebbüse ve kararın diğer muhataplarına anlatılması mümkün değildir.’

Prof. Zühtü Aytaç da karşı oy gerekçesinde, Rekabet Kurumu’nun ihale öncesi hazırladığı mesleki görüş raporu ve kurul görüşünün gözönünde bulundurulması gerektiğini ve Rekabet Kurulu’nun eksik bilgilerle karar aldığını kaydetti.

KARAR RAPORLARIMIZLA ÇELİŞİYOR

Bu raporların rekabet bakımından ortaya çıkabilecek sorunları belirlemek konusunda eksiklikler taşıdığını belirten Aytaç, Efremov’un yüzde 49 payına sahip olan Renix Finance Corporation’ın ortaklık yapısının araştırılmadığını ve gerekli bilgilerin rapora yansıtılmadığını ifade etti. Aytaç, Renix Finance Corporation’ın İngiliz Virgin adalarında kurulu, finans ve danışmanlık hizmetleri sunan bir şirket olduğu bilgisiyle yetinildiğini bildirdi. Tatneft’in ortaklık yapısının da raporda ortaya konulmadığını vurgulayan Aytaç, bu bilgilerin de pazarın yapısı ve dikey bütünleşme açısından önemine işaret etti.

Kötüye kullanma olabilir

İZNİN koşulsuz verilmesini doğru olmadığını kaydeden Zühtü Aytaç, Petrol Piyasası Kanunu gereği piyasanın açılacağı Ocak 2005’e ve uzaması olasılığı bulunan Temmuz 2005 tarihine kadar EPDK’nın devrede olmayacağına işaret ederek, ‘Rekabet Kurulu ayrıca bir tedbir öngörmediği için, dikey bütünleşmenin ve hakim durumun güçlenmesinin yaratacağı olumsuzluklar giderilemeyecek, nihayet hakim durumun kötüye kullanılması imkanlarının önü açılmış olabilecektir’ dedi.

Özelleştirme durdurmaya itiraz etti

ÖZELLEŞTİRME İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin Tüpraş ihalesine ilişkin verdiği yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin dün verdiği yürütmeyi durdurma kararı dün ÖİB’ye tebliğ edildi. Bunun üzerine hazırlıklarını yapan İdare, bir üst mahkeme olan Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulundu.

Mahkemenin itirazı 15 gün içinde sonuçlandırması gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: HÜRRİYET GAZETESİ