• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sendikamız hedeflerinin büyük bölümünü hayata geçirdi

Tüpraş'ta Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Beş ay boyunca süren görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması ve grev yasağı kapsamında olması nedeniyle Yüksek Hakem Kurulu'na gönderilen Tüpraş toplu iş sözleşmesi, taraflar arasında varılan anlaşma sonucu 04.07.2011 tarihinde imzalandı. 

05.07.2011

Beş ay boyunca süren görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması ve grev yasağı kapsamında olması nedeniyle Yüksek Hakem Kurulu'na gönderilen Tüpraş toplu iş sözleşmesi, taraflar arasında varılan anlaşma sonucu 04.07.2011 tarihinde imzalandı.

2011 - 2012 yıllarını kapsayan Tüpraş toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 10 Şubat 2011 tarihinde başlanmış, uzun süren görüşmeler yapılmış ancak uzlaşma sağlanamamıştı.

Petrol-İş, bu dönem Tüpraş toplu iş sözleşmesinin ana hedefini; giderek yaygınlaşan taşeron işçiliğinin kısıtlanması ve taşeron işçisi çalıştırmanın kural ve prensiplerinin belirlenmesi, mevcut vardiya sisteminin devam ettirilmesi , ilk giriş ücretinin toplu iş sözleşmesine yazılması ve 2011 yılı itibariyle güvenlik personeline uygulanan ilk giriş ücretindeki farklılığın ortadan kaldırılması, Proje ve Yatırımlar Müdürlüğünde çalışan teknik eleman ve teknik ressamlara prim verilmesi, shut - down priminin kapsamının genişletilerek ECK personeline de verilmesi, yıllık izin sürelerindeki farklılığın kaldırılması ve izin ödentisi verilmesi ve ücret zammı olarak belirlemişti.

İmzalanan TİS'le neler sağlandı?

İmzalanan TİS ile taşeron işçiliğinde, mevcut uygulamanın kısmen de olsa kısıtlanması ve bu işin kural ve prensiplerinin işverence çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenmesi sağlandı. Vardiya sistemi değişikliğinin TİS'in uygulama döneminde gündeme getirilmemesi, gündeme getirildiği taktirde Petrol-İş'in karşı tavrının olacağı bildirildi.

İlk giriş ücretinde ise son toplantılarda güvenlik personeline uygulanan % 65'lik oranın yukarıya çekilmesi hedeflendi ve bu oranın % 70’e çıkması sağlandı.

Sendikamız, primlerde ise “Proje ve Yatırımlar Müdürlüğünde çalışan teknik eleman ve teknik ressamları” skalada bir üst gruba taşıyarak hedefine ulaştı. ECK personelinin de shut - down priminden yararlanmaları sağlandı.

Sendikamızın, birleştirilmiş sosyal haklarda 180 TL rakamına ulaşılmasında izin ödentisi talebi etken oldu.

Ücret zammı da TİS görüşmelerinin en önemli konusuydu

Ücret zammı bütün toplu iş sözleşmelerinde olduğu gibi bu TİS'in de en önemli konusuydu. Sendikamızın 6’şar aylık dilimler halindeki ücret zammı talebine işveren, 2010 yılının son 6 ayında gerçekleşen % 2.72 oranındaki enflasyonu referans alarak zam teklifini düşük tutmuş, bu durum sözleşmenin tıkanmasına da neden olmuştu. Yapılan müzakereler sonucunda, birinci 6 ay için % 7, ikinci 6 ay için % 4, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için de gerçekleşen enflasyon oranında ücret zammı yapılmasında anlaşma sağlandı.

Bugüne kadar 11 görüşmesi yapılan Tüpraş toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendikamız, hedeflerinin önemli bölümünü hayata geçirmiştir.

Sendikamızın esas kazanımı ise Tüpraş'ta örgütlü gücünü pekiştirerek, gücüne güç katmak olmuştur. Kazanımlarda elbette ki esas pay, bütün rafinerilerde inançlı, kararlı, mücadeleci ve örgütlü bir tavır ortaya koyan Petrol-İş üyelerinindir.

Bu inançla, Tüpraş'ta çalışan üyelerimizi bir kez daha kutluyor, işçi sınıfının yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yolundaki her türlü mücadelede başarılar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa ÖZTAŞKIN Genel Başkan