• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TÜRK-İŞ'ten 1 MAYIS ÇAĞRISI

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” dolayısıyla yapılacak olan etkinlikleri değerlendirmek ve karara bağlamak üzere 9 Nisan 2014 Çarşamba günü Ankara’da Türk-İş Genel Merkezi'nde saat 15.00'da toplanmıştır. Toplantıya Sendikamızı temsilen Genel Sekreterimiz Ali Ufuk Yaşar katıldı.

11.04.2014

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” dolayısıyla yapılacak olan etkinlikleri değerlendirmek ve karara bağlamak üzere 9 Nisan 2014 Çarşamba günü Ankara’da toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır: 

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çalışanların demokratik, ekonomik ve sosyal hak taleplerini dile getirdikleri, toplumun emekten yana tüm kesimleriyle birlik ve dayanışma içinde bulundukları önemli bir gündür.

Çoğulcu, özgürlükçü ve katılımcı demokratik yapının tüm kurum ve kurallarıyla kurulması ve sürdürülmesinde, sosyal devlet ve sosyal adalete dayalı bir yapının oluşturulmasında, işçi sınıfının yürüttüğü mücadelenin önemli katkısı olmuştur. “1 Mayıs” bu mücadelenin ve emeğin değerini ortaya koyan yönüyle toplumda karşılık bulmaktadır.

 TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü”nün tüm illerde ve tüm emekten yana kesimlerce birlikte ve en geniş biçimiyle alanlarda barış içinde kutlanmasından yanadır.

 “1 Mayıs” kutlamalarının merkezi düzeyde aynı yerde kutlanması yönünde geçmiş dönemde emek örgütleri birlikte karar almış ve bu kararlarını en geniş katılımla başarılı biçimde hayata geçirmiştir. Ancak bu yıl, işçi konfederasyonları arasında herhangi bir ön görüşme ve toplantı yapılmadan bazı açıklamalarda bulunulduğu ve kararlar alındığı görülmüştür.

Bu gelişmeleri değerlendiren TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 2014 yılı “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü”nün merkezi kutlamasının İstanbul Kadıköy Meydanı’nda ve  ayrıca tüm illerde TÜRK-İŞ öncülüğünde ve girişimiyle yapılmasını kararlaştırmıştır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu “1 Mayıs” nedeniyle yapılacak kutlamalara, toplumun emek ve demokrasiden yana tüm kesimlerini davet etmekte, destek ve katılımlarını beklemektedir.“

Kaynak: Türk-İş