• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Türk-İş İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Komisyonu Toplandı

Türk-İş İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu 11 Nisan 2019 Perşembe günü, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlığında toplandı. İSİG  Servisi Uzmanımız Ceyhun Gürpınar da toplantıda yer aldı.

15.04.2019

Türk-İş İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu 11 Nisan 2019 Perşembe günü, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlığında toplandı.

Komisyon toplantısına İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Furkan Yıldız, Uzman Dr. Cebrail Şimşek, Prof. Dr Ali Naci YIıldz ile  Türk-İş'e bağlı Sendika yönetici ve uzmanları katılım sağladı. Petrol-İş Sendikası'nı temsilen İSİG Servisi Uzmanımız Ceyhun Gürpınar katıldı.
Komisyon toplantısında, ülkemizde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili sunumlar yapıldı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hususunda var olan eksikliklerin ortaya konulması ve çözüm önerileri üretilmesi için bir yol haritası çıkarılmasına ve eylem planını hazırlanmasına karar verildi.
Komisyon toplantısının açılış konuşmasını Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat gerçekleştirdi. Konuşmasında ülkemizde yaşanan işçi sağlığı ve iş güvenliğine dair sorunları tartışırken aynı zamanda Türk-İş'e bağlı sendikaların çözüm aşamasında nasıl ilerleyeceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan YILDIZ, Genel Müdürlüğün yaptığı çalışmaları ve önümüzdeki süreçte ortaklaşa yapılacak çalışmalara dikkat çekti. Prof. Dr. Ali Naci Yıldız ve Uzman Dr. Cebrail Şimşek meslek hastalıkları konusunda var olan sorunları ortaya koyarak önümüzdeki süreçte acilen yapılması gereken konulara dikkat çekti.