• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Yeni Türk-İş korkuttu

Türk-İş'te yaşanan seçim süreci işvereni korkuttu

Türk-İş'te yaşanan iki adaylı seçim süreci ve ortaya çıkan seçim sonuçları işveren örgütlerinde ilginç bir bekleyişe yol açtı.
ERDOĞANn SÜZER/BUGÜN GAZETESİ
19.12.2011

İşveren örgütleri, yeni Türk-İş yönetiminin önümüzdeki dönemde yapılacak sosyal  pazarlık konularında daha 'şahin' bir tutum izleyeceği görüşünde. Türk-İş'te yaşanan iki adaylı seçim süreci ve ortaya çıkan seçim sonuçları işveren örgütlerinde ilginç bir bekleyişe yol açtı. Türk-İş seçimlerini BUGÜN'e değerlendiren işveren temsilcileri, yeni Türk-İş yönetiminin bundan sonraki müzakere süreçlerinde daha "agresif" ve daha "atak"  bir tavır takınmasından endişe ettiklerini söylediler.

Etkileyen 2 süreç

Türk-İş seçimlerinden, bundan sonraki müzakere sürecini etkileyeceğini düşündükleri iki önemli sonuç çıktığını belirten işveren temsilcileri şu değerlendirmede bulundular: "Birincisi Türk-İş'te yeni bir muhalif grup oluştu ve bu grup yönetimi değiştiremese de belirli bir seviyede oy aldı. İkincisi de Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, kendi listesinin içerisinde delegeden en az oyu alan isim oldu. Bu iki durum Kumlu ve genel olarak Türk-İş yönetiminde stresi artıracak, Türk-İş yönetimi başarıya daha fazla odaklanarak kendini ispata çalışacaktır. Aksi halde muhalif grubun gücünü artırma riski vardır. Türk-İş yönetiminin başarı isteğinin artması işçi-işveren-devlet görüşmelerinde Türk-İş'in daha "şahin" olmasını beraberinde getireceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla üçlü görüşmelerin bundan sonraki dönemde daha çetin geçmesinden endişe ediyoruz."

İlk işaretler geldi

Yeni Türk-İş yönetiminin sosyal gelişmelere karşı daha duyarlı ve atak politika izleyeceği yönündeki beklentilerinin ilk işaretini ilaç konusunda aldıklarını da belirten işveren temsilcileri, Türk-İş'in ilaca uygulanacak yeni katılım payı konusunda bir hafta içerisinde iki defa uyarı açıklama yaptığına dikkat çektiler. Türk-İş yönetimi, aile hekimlerinin yazacağı reçeteler ile kutu başına 3 lira katkı payı alınması yönündeki düzenlemeleri sert açıklamalarla geçen hafta eleştirmişti.

Kritik gündem maddeleri var

İşçi-işveren-devletten oluşan üçlü danışma kurulunun önümüzdeki dönemde gündeminde sosyal hayatı ilgilendiren son derece kritik maddeler bulunuyor. Müzakere masasına gelecek konular arasında kıdem tazminatı, esnek çalışma ve istihdam büroları gibi geniş kitleleri ilgilendiren düzenlemeler başı çekiyor. İşveren örgütleri, Türk-İş'in bu müzakerelerde daha az uzlaşmacı bir politika izlemeleri halinde bunun uzun vadede sosyal hayatı olumsuz etkileyebileceği görüşünü belirttiler.