• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Türkiye'de hükümet tarihi Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarını yasakladı

Türkiye'de hükümet tarihi Taksim Meydanı'nda barışçıl 1 Mayıs gösterilerini yasaklamakla büyük bir geri adım attı.

30.04.2014

Ulusal sendikal merkezler DİSK ve KESK ve onlara bağlı sendikalar ile TTB ve TMMOB 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlama niyetlerini açıklayınca, hükümet kutlamaların orada yapılmasını yasakladı. Tarihi meydan daha önce de kutlamalara katılanlara ölçüsüz şiddet uygulanmasına sahne olmuştu. 1 Mayıs 2013'te polis şiddeti doruğuna ulaştı, yüzlerce insan ağır yaralandı.

1 Mayıs kutlamaları ve Taksim Meydanı  Türkiye sendikal hareketi için özel ve tarihi bir anlam taşıyor.

Hükümet 2008 1 Mayıs'ında  Taksim Meydanı'ndaki gösteriyi önlemek için DİSK ve KESK üyelerine baskı önlemleri uyguladığında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye hükümetinin örgütlenme özgürlüğüyle ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesini ihlal ettiğine karar vermişti.

Keza ILO 1 Mayıs'ın sendikalar için önem taşıdığını ve sendikaların o gün eylem düzenlemelerinin temel bir hak olduğunu vurguladı. ILO Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi'nin deyişiyle: “Özellikle 1 Mayıs dolayısıyla, mitingler ve gösteri yürüyüşleri düzenleme hakkı, sendikal hakların önemli bir unsurunu oluşturur.”
IndustriALL Küresel Sendika'nın genel sekreteri Jyrki Raina bu konuda şöyle dedi:

“1 Mayıs günü barışçıl gösteriler düzenlemek isteyen sendikalara ve sivil topluma karşı Türkiye hükümetinin takındığı tavır bizleri derinden kaygılandırıyor. Türkiye'deki sendikaların 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda baskısız, tutuklamasız ve şiddetsiz kutlama meşru talebini destekliyoruz.”

Kaynak: Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika